Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!
Decathlon
PL EN

2020... saga namiotu 2 Seconds nadal trwa !

2020... The 2 Seconds saga continues !

2 seconds EASY

Innowacja Technologiczna

Technologic innovations

Montage Montage

2 sekundy
aby złożyć

2 seconds
to set

Dzięki nowej technologii „EASY” rozbijanie namiotu jest zawsze szybkie: wystarczy pociągnąć za dwa sznury, aby jego samonośna konstrukcja nabrała kształtu!

With the new "EASY" technology, pitching your tent is always as fast: you just have to pull on two cords for its self-supporting structure to take shape!

Pliage Pliage

Natychmiastowe
składanie

Instant folding

Dwa przyciski „push” umożliwiają złożenie za jednym naciśnięciem.

The two “push” buttons allow folding with a single press.

Compacité Compacité Compacité Compacité Compacité Compacité

Wygoda dla łatwiejszego transportu

Convenience for ever easier transport

Po złożeniu namiot mieści się w prostym pokrowcu, dzięki czemu zawsze łatwiej jest go przewieźć w każdych warunkach.

Once folded, the tent is housed in a simple cover for more compactness so that it is always easier to transport whatever the conditions.

Poznaj namiot 2 SECONDS EASY

Discover the 2 Seconds Easy

Compacité
4,7KG

Poznaj 15 lat historii namiotów 2 Seconds

Discover the 15 years from the 2 Seconds saga

2003

« Marzę o namiocie, który się składa »

« I dream of a tent that assembles itself »

Jean-François Ratel, product manager
Ta uwaga wywołuje śmiech u większości, ponieważ zadanie wydaje się niemożliwe. Jednak Jean-François i jego zespół mają tylko jedno pragnienie : podjąć to szalone wyzwanie. To początek wielkiej przygody !

Jean-François Ratel, tent product manager
This remark makes more than one laugh since the task seems impossible. However, Jean-François and his team have only one desire: to take up this crazy challenge. It’s the starting point of the great adventure 2 Seconds !

2005

Natychmiastowy sukces

Immediate success

Od momentu premiery emocje związane z tą innowacją były niesamowite i rozpoczęła się saga 2 Seconds. Niezwykle łatwy w użyciu, uwodzi wszystkich entuzjastów biwakowania w mgnieniu oka.

From its launch, the excitement around this innovation was total and the 2 Seconds saga took off. Incredibly easy to use, it seduces all camping enthusiasts in the blink of an eye.

2006

2 Seconds Air, namiot, który "oddycha"

The 2 Seconds Air, a tent that breathes

Aby zwiększyć komfort w namiocie przy wysokich temperaturach, Quechua instaluje tam system wentylacji : 2 boczne panele odbiegające od wewnątrz.

To increase the comfort in the tent when the temperatures are high, Quechua installs a ventilation system there: 2 side panels deviating from the inside.

2014

2 Seconds lub niestandardowy namiot

my 2 Seconds or a custom tent

Tysiące obozowiczów personalizują swoje namioty 2-seconds za pomocą modułu personalizacji Quechua. Kreacje bardziej oryginalne niż inne.

Thousands of campers personalize their 2 Seconds tent via the Quechua personalization module. Creations all more original than the others.

2016

2 Seconds staje się „Fresh and Black”

2 Seconds becomes “Fresh and Black”

Quechua ponownie wprowadza innowacje, tworząc technologię „Fresh & Black”, która redukuje ciepło i zachowuje ciemność w namiotach, zapewniając spokojny sen po długiej wędrówce.

Quechua innovates again with the creation of “Fresh & Black” technology, which keeps the freshness and darkness in its tents, for restful nights after a long hike.

2020

Rewolucja trwa!

The revolution continues!

Narodziny nowego namiotu EASY 2 Seconds ; łatwiejsze rozkładanie i składanie, bardziej kompaktowe, zapewnia wspaniałe wrażenia z biwakowania !

The new EASY 2 Seconds tent is born; easier to unfold and fold up, more compact, it promises great camping experiences!

20 03

Korzyści
Quechua

Quechua
benefits

EASY

Łatwy montaż

Konstrukcja samonośna do szybkiego montażu namiotu.

Easy opening

Self-supporting structure for quick assembly. Dash to open the tent in 2 seconds.

Fermeture

Łatwy demontaż

Po naciśnięciu dwóch przycisków „push” umożliwiają złożenie za jednym naciśnięciem.

Easy closing

Press the two buttons and the tent folds back on itself, more than storing it in its cover for perfect compactness.

Sypialnia

Sypialnia 205x145 cm.

Habitability

Bedroom 205x145cm Max. useful: 110cm.
Apse: 2 shoe storage areas.

Fresh and Black

Technologia Fresh & Black

Tkanina Black: zapewnia do 99% zaciemnienia oraz redukcję ciepła w namiocie.

Fresh & Black technology

Patented FRESH & BLACK outer fabric: 99% dark even in broad daylight.

Imperméabilité

Wodoodporność

testowany pod słupem wody z 200 mm wody na godzinę na m2 (co odpowiada deszczowi tropikalnemu) i testowany w rzeczywistych warunkach polowych.

Impermeability

tested in a shower with 200mm of water per hour per m2 (equivalent to tropical rain) and tested in real field conditions.

Vent

ODPORNOŚĆ NA WIATR

Prawidłowo rozstawiony namiot z dobrze naciągniętymi wszystkimi linkami jest odporny na wiatr o sile 6 wiejący z prędkością 50 km/godz.

Wind resistance

The tent well assembled with all the guy wires well deployed around the tent must remain habitable with a wind speed measured at 50 km / h near the ground. (equivalent to force 6)

Redukcja ciepła

Tropik z wentylacją mechaniczną umożliwiający cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.

Heat reduction

Flysheet with mechanical ventilation allowing air to circulate in the room.

Wybierz technologię Select a technology