Koszykówka to jeden z najbardziej dynamicznych sportów zespołowych. Podczas meczu zawodnik przebiega średnio od 4500 do 5500 m. Blisko 80% sprintów pokonuje na krótkim dystansie 2-5 m.