Zajęcia pozaszkolne

Piłka nożna
Siatkowka halowa
Bieganie