Reklamacje

W celu złożenia reklamacji produktów zakupionych w sklepie decathlon.pl prosimy o udanie się bezpośrednio do sklepu stacjonarnego lub o przesłanie wiadomości na adres:

edecathlon@decathlon.com

wraz z:

  • numerem zamówienia
  • opisem reklamacji
  • zdjęciem
  • formą oczekiwanej rekompensaty

Po wysłaniu wiadomości należy również utworzyć kartę zwrotu, która jest dostępna po zalogowaniu na moje konto internetowe.

Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie biuro obsługi klienta będzie kontaktować się z Państwem w celu dokończenia procesu reklamacji. Klient zobowiązany jest do utworzenia wyżej wspomnianej karty zwrotu oraz dołączenia jej do przesyłki.

Zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych można reklamować bezpośrednio w dowolnym sklepie na terenie Polski.

Nie znalazłeś tu odpowiedzi na Twoje pytanie?

Telefon Bezpłatna infolinia

Poniedziałek - Niedziela: 10:00 - 20:00 pod numerem telefonu:

800 808 007

Wiadomość Kontakt on-line

Napisz wiadomość

Sklep Sklepy stacjonarne

Kontakt do sklepów

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych

6. Klient w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe.