Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie stacjonarnym “Kredyt z Kartą Kredytową ALSOLIA MASTERCARD” Dokumenty

KREDYT 3x0%
w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat
01.01.2017 – 31.12.2017

REGULAMIN OFERTY

§ 1
ORGANIZATOR OFERTY

Organizatorem Oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”, zwanej dalej „Ofertą” jest:

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 649 000 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140 zwany dalej „Bankiem”,

oraz

DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000007163, o kapitale zakładowym 8 859 465 złotych, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058 zwany dalej „DECATHLON”,

zwanych dalej łącznie Organizatorami.

§ 2
CZAS I MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA OFERTY

 1. Oferta obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. włącznie na terenie następujących sklepów sieci Decathlon w Polsce:
 2. MARKET / MIASTO Adres
  Decathlon Warszawa, Targówek ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa
  Decathlon Warszawa, Reduta ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa
  Decathlon Bielany Wrocławskie ul. Francuska 2 55-040 Bielany Wrocławskie
  Decathlon Kraków, Zakopianka ul. Zakopiańska 62A 30-418 Kraków
  Decathlon Sosnowiec, Sokolska ul. Sokolska 35 41-219 Sosnowiec
  Decathlon Lublin, Czechów Al. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin
  Decathlon Gliwice, Arena Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 44-102 Gliwice
  Decathlon Opole, Karolinka ul. Wrocławska 154 45-837 Opole
  Decathlon Kraków, Plaza Al. Pokoju 46 31-564 Kraków
  Decathlon Poznań, Swadzim ul. Św. Antoniego 5 62-080 Tarnowo Podgórne
  Decathlon Żory ul. Francuska 2 44-240 Żory
  Decathlon Legnica ul. Shumana 10 59-220 Legnica
  Decathlon Częstochowa ul. Krakowska 12 42-262 Poczesna
  Decathlon Warszawa, Okęcie ul. Krakowska 81 02-274 Warszawa
  Decathlon Piaseczno ul. Puławska 37 05-500 Piaseczno
  Decathlon Bielsko Biała ul. Bohaterów Monte Cassino 425 43-300 Bielsko Biała
  Decathlon Pasaż Łódzki Al. Jana Pawła II 30 93-570 Łódź
  Decathlon Gdańsk, Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża 1 80-398 Gdańsk
  Decathlon Gdańsk, Kartuska ul. Szczęśliwa 1 80-176 Gdańsk
  Decathlon Bydgoszcz, Fordon ul. Rejewskiego 5A 85-791 Bydgoszcz
  Decathlon Słupsk ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk
  Decathlon Wrocław Korona ul. Bolesława Krzywoustego 126 51-311 Wroclaw
  Decathlon Poznań, Franowo ul. Szwedzka 8 61-285 Poznań
  Decathlon Kalisz ul. Poznańska 80-86 62-800 Kalisz
  Decathlon Szczawno Zdrój ul. Szczawieńska 4 58-310 Szczawno Zdrój
  Decathlon Rumia ul. Grunwaldzka 110 84-230 Rumia
  Decathlon Ustowo Ustowo 48 72-001 Kołbaskowo
  Decathlon Mikołów ul. Gliwicka 32 43-190 Mikołów
  Decathlon Białystok ul. Jana Pawła II 51 15-704 Białystok
  Decathlon Szczecin Prawobrzeże ul. Struga 31A 70-784 Szczecin
  Decathlon Poznań Komoroniki ul. Sycowska 51 60-003 Poznań
  Decathlon Katowice ul. Nikodema i Józefa Renców 30 40-878 Katowice
  Decathlon Płock ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 09-410 Płock
  Decathlon Kielce ul. Radomska 24 25-451 Kielce
  Decathlon Radom Al. Józefa Grzecznarowskiego 21 26-610 Radom
  Decathlon Wrocław Magnolia ul. Legnicka 58 54-204 Wrocław
  Decathlon Bytom Jana Nowaka-Jeziorańskiego 29 41-923 Bytom
  Decathlon Toruń Copernicus ul. Żółkiewskiego 15 87-100 Toruń
  Decathlon Koszalin ul. Paderewskiego 2 75-736 Koszalin
  Decathlon Bemowo ul. Warszawska 2 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  Decathlon Katowice ul. Rozdzieńskiego 200 41-315 Katowice
  Decathlon Rybnik ul. Gliwicka 45 44-200 Rybnik
  Decathlon Rzeszów ul. Rejtana 65 35-959 Rzeszów
  Decathlon Zabrze ul. Plac Teatralny 12 41-800 Zabrze
  Decathlon Bielsko-Biała ul. Kolista 23 43-316 Bielsko-Biała
  Decathlon Tarnów ul. Błonie 2 33-100 Tarnów
 3. Oferta nie obowiązuje w sklepie internetowym www.decathlon.pl

§ 3
UCZESTNICTWO W OFERCIE

 1. Uczestnikiem Oferty, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która posiada otwarty rachunek karty kredytowej Alsolia MasterCard lub spełnia kryteria zdolności kredytowej stawiane Kredytobiorcy przez Bank oraz wymogi niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest posiadanie niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku karty kredytowej Alsolia MasterCard, w kwocie co najmniej równej planowanemu zakupowi lub pokrycia różnicy inną formą płatności, albo posiadanie „Kuponu Pierwszego Zakupu”. „Kupon pierwszego zakupu” jest wydawany w przypadku przyznania Klientowi karty kredytowej Alsolia MasterCard i służy do opłacenia pierwszej transakcji w rachunek tej karty kredytowej.
 3. Oferta obejmuje cały asortyment towarów podlegających kredytowaniu w sieci sklepów Decathlon wymienionych w §2 pod warunkiem, że wartość pojedynczej transakcji - w okresie kredytowania 5 miesięcy - wyniesie co najmniej 300,00 PLN.
 4. Ofertą objęte są transakcje dokonane kartą kredytową Alsolia MasterCard lub „Kuponem Pierwszego Zakupu” przez Uczestnika w okresie trwania Oferty i miejscach wskazanych w §2, gdzie cena towarów (min. 300,00 PLN) zostanie rozłożona na 5 miesięcznych rat.
 5. Uczestnik może złożyć dyspozycję otwarcia Planu Spłat Ratalnych dla każdej pojedynczej transakcji spełniającej warunki określone w ust. 4.
 6. Uczestnik zobowiązany jest terminowo spłacać zadłużenie na rachunku karty kredytowej Alsolia MasterCard oraz przestrzegać innych postanowień Regulaminu kart.

§ 4
PREMIA

 1. Premię stanowi pokrycie przez Organizatorów kosztów, opłat i prowizji, które wskazane są w wyciągu z „Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych ”Partnerskich” Credit Agricole Bank Polska S.A.”, prezentowanym na stronie www.alsolia.pl pod nazwą „Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Alsolia Master Card”, związanych z udzieleniem i obsługą kredytu w ramach Oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”, za wyjątkiem kosztów ubezpieczenia kredytu, o ile Uczestnik wyrazi chęć dobrowolnego ubezpieczenia kredytu.
 2. Premia w postaci zwolnienia z kosztów obsługi Karty kredytowej w okresie oferty przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem terminowej spłaty wszystkich rat kredytu udzielonego na zakup towarów w ramach Oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty którejkolwiek z rat kredytu, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania kosztów kredytu w wysokości określonej zgodnie z wyciągiem z „Tabeli opłat i prowizji dla kart kredytowych „Partnerskich” Credit Agricole Bank Polska S.A., prezentowanym na stronie www.alsolia.pl pod nazwą „Tabela opłat i prowizji karty kredytowej Alsolia MasterCard”.
 4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja za otwarcie Planu Spłat Ratalnych: 0 zł, odsetki 0 zł), 5 miesięcznych rat równych w wysokości 160 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień 31.11.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Każdemu Uczestnikowi (Klientowi) przysługuje prawo wniesienia reklamacji, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, która może być złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. ustnie:
   1. osobiście w dowolnej placówce Banku,
   2. telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 Banku pod numerami telefonów: 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
  2. w formie pisemnej:
   1. przesyłką pocztową wysłaną na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, z dopiskiem: "Reklamacja oferty: Karta kredytowa Alsolia MasterCard z Planem Spłat Ratalnych 3x0% na 5 rat",
   2. osobiście w dowolnej placówce Banku,
  3. w formie elektronicznej:
   1. poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,
   2. za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego CA24.
 2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia.
 3. Bank może zwrócić się do Klienta o złożenie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Bank na żądanie Klienta potwierdza pisemnie lub w sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 5. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji z uwagi na trudny charakter sprawy i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie Bank w informacji do Klienta wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji podając przyczynę opóźnienia.
 6. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika na wskazany przez Posiadacza konta adres korespondencyjny.
 7. Bank umożliwia Klientowi złożenie odwołania od decyzji w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
 8. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów z Bankiem w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym i/lub przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz przed Rzecznikiem Finansowym, a w przypadku konsumentów do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów na zasadach określonych w regulaminach tych instytucji dostępnych odpowiednio na ich stronach internetowych lub do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 9. Złożenie reklamacji przez Klienta niezwłocznie po powzięciu przez niego zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank, chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób rozpatrzenia reklamacji.
 10. Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie w Banku zasady są zamieszczone na stronie internetowej www.credit-agricole.pl.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, na mocy umowy jest uprawniona do oferowania i przygotowywania w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. umów kredytu konsumenckiego.
 2. Administratorami danych osobowych są Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 oraz Decathlon Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, którzy zbierają dane na zasadzie dobrowolności i będą je przetwarzać w celu przeprowadzenia oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”, każdy w zakresie w jakim organizuje Ofertę. Uczestnikom niniejszej Oferty przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Regulamin Oferty dostępny jest w Punktach Obsługi Kredytowej w sklepach sieci Decathlon w Polsce, wymienionych w §2 oraz na stronie www.alsolia.pl.