Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie stacjonarnym “Kredyt z Kartą Kredytową ALSOLIA MASTERCARD” Dokumenty

KREDYT 3x0%
w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat
01.01.2018 – 31.12.2018

REGULAMIN OFERTY

§ 1
ORGANIZATOR OFERTY

Organizatorem Oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”, zwanej dalej „Ofertą” jest:

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 649 000 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140 zwany dalej „Bankiem”,

oraz

DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000007163, o kapitale zakładowym 8 859 465 złotych, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058 zwany dalej „DECATHLON”,

zwanych dalej łącznie Organizatorami.

§ 2
CZAS I MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA OFERTY

 1. Oferta obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. włącznie na terenie następujących sklepów sieci Decathlon w Polsce:
 2. MARKET / MIASTO Adres
  Decathlon Warszawa, Targówek ul. Geodezyjna 76 03-290 Warszawa
  Decathlon Warszawa, Reduta ul. Mszczonowska 2 02-337 Warszawa
  Decathlon Bielany Wrocławskie ul. Francuska 2 55-040 Bielany Wrocławskie
  Decathlon Kraków, Zakopianka ul. Zakopiańska 62A 30-418 Kraków
  Decathlon Sosnowiec, Sokolska ul. Sokolska 35 41-219 Sosnowiec
  Decathlon Lublin, Czechów Al. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin
  Decathlon Gliwice, Arena Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 7 44-102 Gliwice
  Decathlon Opole, Karolinka ul. Wrocławska 154 45-837 Opole
  Decathlon Kraków, Plaza Al. Pokoju 46 31-564 Kraków
  Decathlon Poznań, Swadzim ul. Św. Antoniego 5 62-080 Tarnowo Podgórne
  Decathlon Żory ul. Francuska 2 44-240 Żory
  Decathlon Legnica ul. Shumana 10 59-220 Legnica
  Decathlon Częstochowa ul. Krakowska 12 42-262 Poczesna
  Decathlon Warszawa, Okęcie ul. Krakowska 81 02-274 Warszawa
  Decathlon Piaseczno ul. Puławska 37 05-500 Piaseczno
  Decathlon Bielsko Biała ul. Bohaterów Monte Cassino 425 43-300 Bielsko Biała
  Decathlon Pasaż Łódzki Al. Jana Pawła II 30 93-570 Łódź
  Decathlon Gdańsk, Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża 1 80-398 Gdańsk
  Decathlon Gdańsk, Kartuska ul. Szczęśliwa 1 80-176 Gdańsk
  Decathlon Bydgoszcz, Fordon ul. Rejewskiego 5A 85-791 Bydgoszcz
  Decathlon Słupsk ul. Szczecińska 58 76-200 Słupsk
  Decathlon Wrocław Korona ul. Bolesława Krzywoustego 126 51-311 Wroclaw
  Decathlon Poznań, Franowo ul. Szwedzka 8 61-285 Poznań
  Decathlon Kalisz ul. Poznańska 80-86 62-800 Kalisz
  Decathlon Szczawno Zdrój ul. Szczawieńska 4 58-310 Szczawno Zdrój
  Decathlon Rumia ul. Grunwaldzka 110 84-230 Rumia
  Decathlon Ustowo Ustowo 48 72-001 Kołbaskowo
  Decathlon Mikołów ul. Gliwicka 32 43-190 Mikołów
  Decathlon Białystok ul. Jana Pawła II 51 15-704 Białystok
  Decathlon Szczecin Prawobrzeże ul. Struga 31A 70-784 Szczecin
  Decathlon Poznań Komoroniki ul. Sycowska 51 60-003 Poznań
  Decathlon Katowice ul. Nikodema i Józefa Renców 30 40-878 Katowice
  Decathlon Płock ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 6 09-410 Płock
  Decathlon Kielce ul. Radomska 24 25-451 Kielce
  Decathlon Radom Al. Józefa Grzecznarowskiego 21 26-610 Radom
  Decathlon Wrocław Magnolia ul. Legnicka 58 54-204 Wrocław
  Decathlon Bytom Jana Nowaka-Jeziorańskiego 29 41-923 Bytom
  Decathlon Toruń Copernicus ul. Żółkiewskiego 15 87-100 Toruń
  Decathlon Koszalin ul. Paderewskiego 2 75-736 Koszalin
  Decathlon Bemowo ul. Warszawska 2 05-082 Blizne Łaszczyńskiego
  Decathlon Katowice ul. Rozdzieńskiego 200 41-315 Katowice
  Decathlon Rybnik ul. Gliwicka 45 44-200 Rybnik
  Decathlon Rzeszów ul. Rejtana 65 35-959 Rzeszów
  Decathlon Zabrze ul. Plac Teatralny 12 41-800 Zabrze
  Decathlon Bielsko-Biała ul. Kolista 23 43-316 Bielsko-Biała
  Decathlon Tarnów ul. Błonie 2 33-100 Tarnów
  Decathlon Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 19 65-077 Zielona Góra
  Decathlon Łódź Manufaktura ul. Drewnowska 58 91-002 Łódź
  Decathlon Lublin Węglin ul. Gęsia 1 20-719 Lublin
  Decathlon Inowrocław Al. Niepodległości 35 88-100 Inowrocław
  Decathlon Warszawa Ostrobramska ul. Ostrobramska 97 04-118 Warszawa
 3. Oferta nie obowiązuje w sklepie internetowym www.decathlon.pl

§ 3
UCZESTNICTWO W OFERCIE

 1. Uczestnikiem Oferty, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która posiada otwarty rachunek karty kredytowej Alsolia MasterCard lub spełnia kryteria zdolności kredytowej stawiane Kredytobiorcy przez Bank oraz wymogi niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem skorzystania z Oferty jest posiadanie niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku karty kredytowej Alsolia MasterCard, w kwocie co najmniej równej planowanemu zakupowi lub pokrycia różnicy inną formą płatności, albo posiadanie „Kuponu Pierwszego Zakupu”. „Kupon pierwszego zakupu” jest wydawany w przypadku przyznania Klientowi karty kredytowej Alsolia MasterCard i służy do opłacenia pierwszej transakcji w rachunek tej karty kredytowej.
 3. Oferta obejmuje cały asortyment towarów podlegających kredytowaniu w sieci sklepów Decathlon wymienionych w §2 pod warunkiem, że wartość pojedynczej transakcji - w okresie kredytowania 5 miesięcy - wyniesie co najmniej 300,00 PLN.
 4. Ofertą objęte są transakcje dokonane kartą kredytową Alsolia MasterCard lub „Kuponem Pierwszego Zakupu” przez Uczestnika w okresie trwania Oferty i miejscach wskazanych w §2, gdzie cena towarów (min. 300,00 PLN) zostanie rozłożona na 5 miesięcznych rat.
 5. Uczestnik może złożyć dyspozycję otwarcia Planu Spłat Ratalnych dla każdej pojedynczej transakcji spełniającej warunki określone w ust. 4.
 6. Uczestnik zobowiązany jest terminowo spłacać zadłużenie na rachunku karty kredytowej Alsolia MasterCard oraz przestrzegać innych postanowień Regulaminu kart.

§ 4
PREMIA

 1. Premię stanowi pokrycie przez Organizatorów kosztów, opłat i prowizji, które wskazane są w wyciągu z „Tabeli opłat i prowizji kart kredytowych ”Partnerskich” Credit Agricole Bank Polska S.A.”, prezentowanym na stronie www.alsolia.pl pod nazwą „Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Alsolia Master Card”, związanych z udzieleniem i obsługą kredytu w ramach Oferty „KREDYT 3x0% w karcie kredytowej Alsolia MasterCard na 5 rat”, za wyjątkiem kosztów ubezpieczenia kredytu, o ile Uczestnik wyrazi chęć dobrowolnego ubezpieczenia kredytu.
 2. Premia w postaci zwolnienia z kosztów obsługi Karty kredytowej przyjmie formę kuponu wydawanego przez sklepy Decathlon, wymienione w §2, o wartości równej dwunastomiesięcznej opłacie za prowadzenie rachunku karty (12 okresów rozliczeniowych).
 3. Premia przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem terminowej spłaty wszystkich rat kredytu udzielonego na zakup towarów w ramach Oferty.
 4. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty którejkolwiek z rat kredytu, Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania kosztów kredytu w wysokości określonej zgodnie z wyciągiem z „Tabeli opłat i prowizji dla kart kredytowych „Partnerskich” Credit Agricole Bank Polska S.A., prezentowanym na stronie www.alsolia.pl pod nazwą „Tabela opłat i prowizji karty kredytowej Alsolia MasterCard”.
 5. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 800 zł, całkowita kwota do zapłaty 800 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja za otwarcie Planu Spłat Ratalnych: 0 zł, odsetki 0 zł), 4 miesięczne równe raty w wysokości 160 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 160 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień 28.12.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnik Oferty może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Oferty:
  1. pisemnie – listem na adres Banku
   Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław,
   z dopiskiem: "Reklamacja oferty: Karta kredytowa Alsolia MasterCard z Planem Spłat Ratalnych 3x0% na 5 rat",
  2. osobiście w dowolnej placówce Organizatora (ustnie lub pisemnie),
  3. telefonicznie pod numerami 801 330 000 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
  4. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora,
  5. za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.
 2. Organizator na wniosek Uczestnika Oferty potwierdza złożenie reklamacji.
 3. Organizator informuje Uczestnika Oferty o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Jeśli Organizator - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 5. Organizator odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika Oferty.
 6. Uczestnik Oferty może odwołać się od decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.
  Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik Oferty:
  1. złożył reklamację niezwłocznie w formie pisemnej i podpisał ją,
  2. zamieścił w treści:
   1. - imię i nazwisko,
   2. - numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
   3. - opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
   4. - w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań.
  Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie zasady są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 7. Uczestnik Oferty może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem przed:
  1. Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc),
  2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny),
  3. Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
  4. Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
  Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.
 8. Uczestnik Oferty może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 9. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, na mocy umowy jest uprawniona do oferowania i przygotowywania w imieniu Credit Agricole Bank Polska S.A. umów kredytu konsumenckiego.
 2. Administratorami danych osobowych są Bank oraz Decathlon, którzy zbierają dane na zasadzie dobrowolności i będą je przetwarzać w celu przeprowadzenia Oferty. Uczestnikom niniejszej Oferty przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania każdym czasie.
 3. Regulamin Oferty dostępny jest w Punktach Obsługi Kredytowej w sklepach sieci Decathlon w Polsce, wymienionych w §2 oraz na stronie www.alsolia.pl.