Nasze zobowiązania

Nasze zobowiązania w zakresie zasobów ludzkich

Nasze zobowiązania w zakresie zasobów ludzkichDecathlon zobowiązuje się dbać o rozwój kompetencji swoich pracowników. Jesteśmy przekonani, że tym, co wzbogaca każdego człowieka, jest powierzana mu odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Prowadząc ich po ścieżkach kariery mamy na uwadze ich predyspozycje i pasje.

Nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznej

Nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialności społecznejDecathlon zobowiązuje się, by aktywnie uczestniczyć w działaniach z zakresu społecznej aktywności biznesu. Widać to wyraźnie w dokonywanej w ramach lokalnego rynku rekrutacji oraz w partnerskiej współpracy z miejscowymi organizacjami sportowymi. Nasi pracownicy zawsze chętnie angażują się w tego typu działalność, bo wiedzą jak wielkie są korzyści płynące z uprawiania sportu.

Nasze zobowiązania środowiskowe

Nasze zobowiązania środowiskoweDecathlon od lat intensywnie wdraża przyjazną politykę środowiskową, mającą na celu ograniczenie do minimum negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. W swoich budynkach stosuje energooszczędne oświetlenie, co poprawia ich jakość energetyczną oraz podejmuje działania mające na celu optymalizację transportu. Również nasi pracownicy, wykonując swoje codzienne czynności, zawsze mają na uwadze ochronę środowiska.