Najlepiej oceniany
Media 0
Media 1
Najlepiej oceniany

Zestaw naprawczy Itiwit do pneumatycznej deski stand up paddle

29,99 zł

Kolor:

Bezbarwny

Darmowy odbiór w sklepie

Darmowy zwrot

Pomoc specjalisty

Nasz zespół pasjonatów oferuje ten zestaw naprawczy do trwałej naprawy desek pneumatycznych stand up paddle w razie przebicia.

Zestaw naprawczy do pneumatycznej deski stand up paddle zawierający klej, arkusz PVC do przycinania i szpatułkę do nakładania kleju.

Kod produktu: 8512384

Podobne produkty

Zalety produktu

Łatwe użytkowanie

Zestaw zawiera 2 tubki kleju, 4 arkusze PVC, 1 szpatułkę i papier ścierny.

Odporny na wodę morską

Odporny na słoną wodę i wysokie ciśnienie.

Kompaktowość

Format kieszonkowy (kompaktowy), praktyczny do zabrania ze sobą.

Opis produktu

Zawartość pudełka

Instrukcja użycia,
2 tubki kleju,
4 arkusze PVC na łatki,
1 szpatułka do nakładania kleju,
1 papier ścierny.

Instrukcja

Lekko przeszlifować papierem uszkodzone miejsce, przemyć wodą z mydłem. Wytrzeć suchą szmatką. Wyciąć łatkę z PVC z zaokrąglonymi rogami. Z pomocą ołówka zlokalizować miejsce przyklejenia łatki na desce robiąc obrys łatki.
Nałożyć klej na powierzchnię łatki i na uszkodzone miejsce za pomocą ząbków szpatułki. Przykleić łatkę. Użyć gładką stronę szpatułki do usunięcia spod łatki powietrza i nadmiaru kleju. Mocno nacisnąć aż stwardnieje.

Zalecenie ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Płyn i opary łatwopalne. Powoduje podrażnienia oczu. Może powodować senność i zawroty głowy. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Trzymać z dala od ciepła, nagrzanych powierzchni, iskier, żywego płomienia i wszelkich innych źródeł zapłonu. Nie palić. Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W razie pożaru: użyć piany, dwutlenku węgla, gaśnicy proszkowej do gaszenia.

Zagrożenie w razie kontaktu z oczami

Delikatnie spłukać przez kilka minut. Zdjąć szkła kontaktowe, jeśli poszkodowana osoba je nosi i jeśli mogą być łatwo zdjęte. Nadal płukać. Wielokrotna ekspozycja może powodować wysuszenie lub podrażnienia skóry. Przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym. Opakowanie zutylizować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami.

Przechowywanie

Arkusze do przycinania:
Optymalna trwałość: 5 lat w temperaturze pokojowej (16-22°C, 30-70% wilgotności), z dala od światła i w oryginalnym opakowaniu.
Minimalna temperatura naprawy: +10°C.Temperatura przechowywania -10°C do +40°C.Tubka :Przechowywać zamkniętą z dala od źródeł ciepła (silnie łatwopalny).
Optymalna trwałość:
- 5 lat zamknięta, nienapoczęta,- 6 miesięcy po otwarciu.

Serwis posprzedażowy

Nie wahaj się poprosić o poradę dot. naprawy w serwisie sklepu.

Skład

Formula 75% Aceton, 25% ETHYL ACETATE Opakowanie 100% Polipropylen (PP) Deflektor 50% Polichlorek winylu (PVC), 50%

Porady dotyczące przechowywania

Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.

Ograniczenia

Niebezpieczny. Przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania.

Instrukcja

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego produktu, sprawdź instrukcja

Wideo

Opinie

Wgrywanie