Regulamin konkursu„Złap Zajączka”, wtorek, 29 marca 2016.

I. Organizator i czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w dniu 15 kwietnia 2017 roku w godzinach otwarcia sklepu Decathlon.

II. Miejsce przeprowadzenia konkursu

 1. Konkurs jest przeprowadzany na terenie wybranych sklepów Decathlon w Polsce:
 2. Warszawa Targówek, Warszawa Reduta, Warszawa Piaseczno, Wrocław Korona, Kraków Zakopiańska, Kraków Plaza, Poznań Swadzim, Poznań Franowo, Lublin, Gliwice, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Częstochowa, Słupsk, Mikołów, Białystok, Katowice, Poznań Komorniki, Radom, Kielce, Magnolia, Toruń, Koszalin, Rybnik, Tarnów

III. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych („Uczestnicy konkursu”).
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

IV. Zasady konkursu

 1. Organizator umieści naklejkę „Zajączek” na 10 produktach dostępnych w ofercie sklepu Decathlon, na terenie którego odbywa się konkurs.
 2. Uczestnik konkursu, który jako pierwszy odnajdzie produkt, na którym Organizator umieścił naklejkę „Zajączek”, będzie w nagrodę uprawniony do zakupu tego produktu po promocyjnej cenie 1 zł. Prawo do zakupu produktu z naklejką „Zajączek” po promocyjnej cenie 1 zł obowiązuje wyłącznie w dniu 15 kwietnia 2017.
 3. Jeden Uczestnik konkursu jest uprawniony do odnalezienia i zakupu po promocyjnej cenie 1 zł wyłącznie jednego produktu oznaczonego naklejką „Zajączek”.
 4. Naklejką „Zajączek” zostają opatrzone jedynie produkty nierozmiarowe.
 5. Produkty opatrzone naklejką „Zajączek” nie podlegają wymianie na inną rzecz lub zamianie na równowartość pieniężną. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy. Produkty opatrzone naklejką „Zajączek” podlegają zwrotowi i wymianie na inną taką samą rzecz, a w przypadku braku na rzecz o podobnej wartości pieniężnej jedynie w sytuacji wady rzeczy.

V. Postanowienia dodatkowe

 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani osoby spokrewnione z pracownikami organizatora.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu oraz zmiany nagród.