Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zużyty sprzęt

Zużyty sprzęt
Decathlon Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska, dlatego jako dystrybutor umożliwia przekazywanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Decathlon Sp. z o.o. współpracuje z organizacją odzysku oraz znajduje się w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Mardzałków Województw (BDO).
Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(DZ.U. 2015 POZ. 1688 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)
01. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie
Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.
02. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony/
03. Zostaw małogabarytowy sprzęt w dużym sklepie bez konieczności kupowania nowego
Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej co najmniej 400 m2, są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Znajdź najbliższy sklep
04. Oddaj zużyty sprzęt do punktu zbierania
Punkty zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronach urzędów gmin oraz miast. Znajdziej je na stronie: www.bip.gov.pl/subjects/index/4599
05. Zwróć sprzęt w punkcie serwisowym
Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do serwisu sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.
06. Odmowa przyjęcia sprzętu
Dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt.
Nie wyrzucaj!
Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami.Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.