Darmowa wysyłka już przy zakupach powyżej 74,99 zł
Lifetime Warranty

DOŻYWOTNIA GWARANCJA
NA ROWERY B'TWIN
ZAKUPIONE OD DNIA 1 CZERWCA 2013 r.

Rowery marki B'TWIN to produkty, które mają na celu całkowite zadowolenie użytkowników. Dlatego też B'TWIN chce zapewnić wysoką jakość i wytrzymałość swoich rowerów.

W ramach tego zobowiązania B'TWIN oferuje swoim klientom dożywotnią gwarancję na następujące części: ramy, mostki, kierownice i sztywne widelce swoich rowerów (nie dotyczy elementów karbonowych, na które udziela się gwarancję na okres 5 lat). Gwarancja ta zaczyna obowiązywać w dniu zakupu roweru / rowerów marki B'TWIN, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2013 roku.

Należy zaznaczyć, że dożywotnia gwarancja przysługuje klientowi kupującemu produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient będący konsumentem), który:

  • posiada kartę stałego klienta sieci Decathlon i zarejestrował na niej swój zakup podczas płacenia w kasie, lub w internecie.

Na podstawie tej gwarancji B'TWIN oferuje wymianę ramy, sztywnego widelca, kierownicy lub mostka na ich odpowiednik wolny od wad lub ich naprawę w rozsądnym terminie po dostarczeniu do serwisu jednego ze sklepów sieci Decathlon w Polsce. Należy pamiętać, że koszty dostarczenia i transportu ponosi klient.

Dożywotnia gwarancja nie znajduje jednak zastosowania w przypadku niewłaściwej konserwacji lub użytkowania rowerów B'TWIN, niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi danego produktu.

Aby skorzystać z dożywotniej gwarancji na jedną z wyżej wymienionych części, wystarczy okazać kartę stałego klienta sieci Decathlon lub dokument gwarancyjny w serwisie jednego ze sklepów sieci Decathlon w Polsce.

B'TWIN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy spełnione zostały wszystkie warunki zastosowania dożywotniej gwarancji i do wykorzystania w tym celu wszelkich niezbędnych środków.

Należy przy tym pamiętać, że dożywotnia gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Adres przedstawiciela Gwaranta w Polsce:
Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76
03-290 Warszawa