#ZOSTANWDOMU i zamawiaj bezpieczenie kurierem, do paczkomatu lub do punktu odbioru. Dowiedz się więcej.

Dożywotnia gwarancja

Strona główna Usługi

Dożywotnia gwarancja

❮❮ Powrót do usług
DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA ROWERY B'TWIN ZAKUPIONE OD DNIA 1 CZERWCA 2013 R.

Dożywotnia gwarancja na rowery B'TWIN

Rowery marki B'TWIN to produkty, które mają na celu całkowite zadowolenie użytkowników. Dlatego też B'TWIN chce zapewnić wysoką jakość i wytrzymałość swoich rowerów.

W ramach tego zobowiązania B'TWIN oferuje swoim klientom dożywotnią gwarancję na następujące części:

  • ramy,
  • mostki,
  • kierownice,
  • sztywne widelce
  • *nie dotyczy elementów karbonowych, na które udziela się gwarancję na okres 5 lat
Gwarancja ta zaczyna obowiązywać w dniu zakupu roweru / rowerów marki B'TWIN, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2013 roku.

Należy zaznaczyć, że dożywotnia gwarancja przysługuje klientowi kupującemu produkt w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (klient będący konsumentem), który:

posiada kartę stałego klienta sieci Decathlon i zarejestrował na niej swój zakup podczas płacenia w kasie, lub w internecie.

Na podstawie gwarancji B'TWIN oferuje

Na podstawie tej gwarancji B'TWIN oferuje wymianę:

  • ramy,
  • sztywnego widelca,
  • kierownicy,
  • mostka
na ich odpowiednik wolny od wad lub ich naprawę w rozsądnym terminie po dostarczeniu do serwisu jednego ze sklepów sieci Decathlon w Polsce. Należy pamiętać, że koszty dostarczenia i transportu ponosi klient.

Dożywotnia gwarancja nie znajduje jednak zastosowania w przypadku niewłaściwej konserwacji lub użytkowania rowerów B'TWIN, niezgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi danego produktu.

Aby skorzystać z dożywotniej gwarancji

Aby skorzystać z dożywotniej gwarancji na jedną z wyżej wymienionych części, wystarczy okazać kartę stałego klienta sieci Decathlon lub dokument gwarancyjny w serwisie jednego ze sklepów sieci Decathlon w Polsce.

B'TWIN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy spełnione zostały wszystkie warunki zastosowania dożywotniej gwarancji i do wykorzystania w tym celu wszelkich niezbędnych środków.

Należy przy tym pamiętać, że dożywotnia gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Adres przedstawiciela Gwaranta w Polsce:

icon

Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76
03-290 Warszawa