CLIENTS & SPORTIFS SATISFAITS, C'EST NOTRE MÉTIER

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ogólna polityka danych osobowych przedstawia cele i ogólne ramy bezpieczeństwa danych osobowych, obowiązujące w spółkach Sieci Oxylane. Niniejszy dokument precyzuje środki stosowane wobec danych o charakterze osobowym, gromadzonych przez Sieć Oxylane od naszych Klientów, użytkowników produktów i usług oferowanych przez OXYLANE.

DEFINICJE:

 • Terminy „Klient” lub „Użytkownik”, występujące w tym dokumencie, dotyczą każdej osoby, której dane osobowe są zapisane w jednej lub w kilku informatycznych bazach danych, należących do Oxylane.

 • Przez określenie „Dane osobowe” lub „Dane personalne” rozumie się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w sposób pośredni lub bezpośredni.

 • „Sieć OXYLANE” lub „OXYLANE” oznacza wszystkie spółki należące do grupy DECATHLON SA. Lista spółek jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.oxylane.com.

1. CELE:

Gwarantować maksymalną ochronę danych osobowych, by osiągnąć odpowiedni poziom poufności i dostępności, poprzez ścisłe przestrzeganie przepisów prawnych, obowiązujących w poszczególnych krajach.

Informować Użytkowników o istnieniu polityki Oxylane związanej z ochroną danych osobowych.

2. PODSTAWOWE ZASADY

Aby każdy z naszych Klientów/Użytkowników mógł z pełnym zaufaniem powierzyć swoje dane osobowe przedsiębiorstwu Sieci Oxylane, zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

 • Klient/Użytkownik jest właścicielem dotyczących go Danych osobowych.

 • Wykorzystanie danych osobowych przez Oxylane odbywa się w pełni transparentnie wobec Użytkowników.

 • Obowiązujące przepisy są przestrzegane przez każdą spółkę Sieci Oxylane. Dlatego też, jeśli lokalne przepisy tego wymagają, OXYLANE zawiadamia lub wnioskuje do lokalnych władz odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych o zezwolenie na informatyczne przetwarzanie danych o charakterze osobowym.

3. CHARAKTER GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Oxylane gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników i otrzymania ich zgody.

Gromadzenie danych jest związane z zamówieniem produktów lub usług, pozostawieniem komentarza, utworzeniem konta klienta na naszych stronach internetowych, przyłączeniem się do programu lojalnościowego lub ogólnie z każdym pozostawieniem Danych osobowych przy okazji działań – komunikacyjnych lub związanych z marketingiem bezpośrednim – skierowanych do naszych Klientów, lub też z odpowiedzią na ofertę pracy.

Dane gromadzone pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Klienta mogą być różne w zależności od celu ich wykorzystania i od gromadzącej je spółki:

 • nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,

 • zakupione i/lub preferowane produkty i usługi, uprawiane sporty, dane związane z uprawianiem sportów (osiągnięcia, wyniki testu wysiłkowego itp.),

 • informacje finansowe, informacje dotyczące fakturowania i transakcji,

 • wykształcenie i doświadczenie zawodowe, zainteresowania prywatne i/lub zawodowe w ramach ubiegania się o pracę.

Dane mogą być również gromadzone podczas wizyty na stronie internetowej Sieci OXYLANE tak, jak w przypadku: cookies lub innych narzędzi umożliwiających gromadzenie aktualnych informacji, takich jak rodzaj przeglądarki i jej język, godziny dostępu, adres strony domowej, adres IP, aktywność Użytkownika (wyświetlane strony, kliknięcia w linki itp.).

4. UŻYTKOWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Dane są gromadzone przez Oxylane w celu:

 • umożliwienia realizacji zamówienia Klienta,

 • przesyłania informacji o naszych produktach i usługach,

 • umożliwienia Klientowi korzystania z jego przywilejów,

 • przesyłania porad dotyczących używania naszych produktów i usług podczas uprawiania sportu,

 • wysyłania ofert handlowych do naszych Klientów, pod warunkiem uprzedniego uzyskania ich zgody,

 • umożliwienia Klientom uczestnictwa w wydarzeniach sportowych lub handlowych, organizowanych przez Sieć Oxylane (gry, konkursy, wydarzenia ogólnokrajowe związane z uprawianiem sportu itp.).

Informacje dotyczące karty płatniczej, powierzane przez Klienta w związku z dokonywaniem płatności, są przez Oxylane i współpracujące podmioty świadczące usługi finansowe wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Są one zachowywane tylko na okres konieczny do wykonania usługi, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na ich przechowywanie celem dokonywania późniejszych zakupów.

5. UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Oxylane pod żadnym warunkiem nie wypożycza, nie sprzedaje ani nie przekazuje Danych osobowych swoich Użytkowników spółkom spoza Sieci Oxylane, o ile nie ustalono inaczej i pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika.

Zgromadzone informacje mogą być jednakże zakomunikowane osobom trzecim, związanym umową z przedsiębiorstwami Sieci Oxylane, w celu wykonania koniecznych zadań dotyczących zarządzania kontem Klienta, jego zamówieniami i płatnościami, jak również wysyłką komunikatów.

Wszyscy podwykonawcy są zobowiązani umową do zapewnienia całkowitej poufności i bezpiecznego wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Sieci OXYLANE, do których mają dostęp.

Informuje się Klienta, że Sieć OXYLANE może zostać zobowiązana do przekazania takich danych, jeśli zażądają tego kompetentne władze, a szczególnie na wniosek organu sądowego.

6. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH (PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA)

Oxylane aktywnie zachęca rodziców i/lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich do kontrolowania ich dostępu do internetu. Zalecane jest również zapoznanie się Użytkowników z warunkami korzystania z każdej poszczególnej usługi Oxylane w celu weryfikacji, czy jest ona zgodna z wiekiem każdej osoby z niej korzystającej.

7. WGLĄD, EDYCJA I USUWANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

Poprawność informacji dotyczących Użytkowników Oxylane jest nadrzędna. Dlatego też uaktualniamy je najczęściej jak to możliwe, zwłaszcza dzięki Użytkownikom.

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Oxylane umożliwia swoim Użytkownikom możliwość wglądu i korekty udostępnionych informacji osobowych.

Każdy Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia udostępnionych Danych osobowych, jak również prawo niewyrażania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane zgodnie z polityką bezpieczeństwa naszych systemów informacyjnych.

9. KONTAKT

Wszystkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować pod następujący adres:

OXYLANE Direction Juridique Internationale – Protection des données personnelles
4, Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq – France

lub

Decathlon Sp. z o.o. ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa