Preambuła

 • Sklep internetowy działający pod adresem https://www.decathlon.pl jest platformą handlową i usługową działajacą online (zwaną dalej „decathlon.pl” lub „www.decathlon.pl” lub “Sklepem Internetowym” lub “Platformą”) prowadzoną przez: DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, BDO: 000005259, wysokość kapitału zakładowego: 8.859.456,00 zł (zwana dalej “Decathlon”).

  Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.decathlon.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.decathlon.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.decathlon.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.decathlon.pl” zwanej dalej „Internautą” lub “Klientem”, uiszczania przez Internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  Produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym są sprzedawane lub świadczone przez Decathlon albo bezpośrednio przez niezależnych od Decathlon sprzedawców lub usługodawców będących przedsiębiorcami działającymi we własnym imieniu i na własny rachunek (zwani dalej “Partnerami”). Internauta może znaleźć informację o Partnerze oraz stosowanych przez niego warunkach sprzedaży produktów lub świadczenia usług na dedykowanej stronie internetowej Partnera na Platformie, a link do tej strony jest dostępny przy produkcie lub usłudze oferowanej przez tego Partnera pod przyciskiem “DODAJ DO KOSZYKA”.

  Korzystając z decathlon.pl oraz account.decathlon.com, w tym składając zamówienia na produkty na decathlon.pl, Internauta wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują także w przypadku zakupu przez Internautę produktów lub usług od Partnera na decathlon.pl. Dodatkowe ogólne warunki sprzedaży stosowane przez Partnera do sprzedaży przez niego produktów lub świadczenia usług na decathlon.pl są dostępne na dedykowanej stronie internetowej każdego Partnera na Platformie. Link do tej dedykowanej strony znajduje się przy produkcie lub usłudze oferowanej przez Partnera na decathlon.pl. Te ogólne warunki sprzedaży produktów lub świadczenia usług stosowane przez Partnera na decathlon.pl stanowią element umowy zawieranej pomiędzy Internautą a Partnerem i są wiążące dla obu stron tej transakcji.

  Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Internauty.

  Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto użytkownika na stronie decathlon.pl

  W przypadku użycia w niniejszym regulaminie słowa “Rękojmia” należy je rozumieć jako odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

  Decathlon.pl uprawniony jest do zablokowania i usunięcia konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach decathlon.pl naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zablokowania konta Klienta, Internauta zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na decathlon.pl.

Zamówienia

 • Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego decathlon.pl oraz składania zamówień na stronie www.decathlon.pl niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • lub kiosk interaktywny - stanowisko samoobsługowe, w którym klient za pomocą aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon może złożyć zamówienie internetowe;
  • lub aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon, dzięki której pracownicy sklepu mogą oferować usługę “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ";
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.decathlon.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

  Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:
  • Internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.decathlon.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,
  • Internauta umieszcza towary oferowane przez Decathlon lub Partnera (jednego lub więcej) w swoim koszyku,
  • Internauta wybiera sposób dostawy,
  • Internauta wybiera sposób płatności,
  • Internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
  • Internauta otrzymuje od decathlon.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego Internauta otrzymuje od decathlon.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez decathlon.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

  Dokonanie zamówienia na decathlon.pl stanowi złożenie przez Internautę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia z Decathlon (w przypadku produktów lub usług sprzedawanych przez Decathlon) lub Partnerem (w przypadku produktów lub usług sprzedawanych przez Partnera).

  Informacja o tym, że produkt lub usługa są sprzedawane przez Partnera znajduje się na stronie z produktem lub usługą pod przyciskiem “DODAJ DO KOSZYKA” oraz bezpośrednio w koszyku zakupowym Internauty po wybraniu przez niego produktów.

  Internauta może złożyć jedno zamówienie składające się z produktów oferowanych przez więcej niż jednego sprzedawcę, zwane dalej “Zamówieniem Mieszanym”. Na etapie wyboru przez Internautę sposobu dostawy Zamówienie Mieszane będzie podzielone na części, w których znajdą się produkty zamawiane od poszczególnych sprzedawców.

  E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Decathlon lub Partnera zamówienia złożonego przez Internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Internautą a Decathlon lub Internautą a Partnerem.

  W przypadku podania przez Internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Decathlon ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

  Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, decathlon.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

  W przypadku zamówienia z opcją odbioru w wybranym sklepie należącym do sieci DECATHLON, co jest możliwe wyłącznie dla produktów zamawianych od Decathlon, Internauta zostanie powiadomiony przez Biuro Obsługi Klienta decathlon.pl e-mailem oraz wiadomością sms o możliwości odbioru towaru.

  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ani Decathlon ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

  Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta internetowego), Internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto” na stronie www.decathlon.pl, wybrać opcję „Stwórz konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie Internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

  Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

  Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  W celu usunięcia konta internauty ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta decathlon.pl.

  Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto” na stronie www.decathlon.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty.

  Decathlon zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

  Zmiana danych wprowadzonych przez internautę podczas rejestracji w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem strony account.decathlon.com
 • Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

  Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.decathlon.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Internautę, które są płatne osobno.

  Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

  Decathlon informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepach stacjonarnych DECATHLON nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.decathlon.pl i odwrotnie.

  Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

  W przypadku stosowania przez DECATHLON obniżek cen towarów, cena przekreślona zawsze oznacza informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  W przypadku stosowania przez PARTNERÓW obniżek cen towarów, powinni oni zagwarantować iż, cena przekreślona zawsze oznacza informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

  Jednocześnie informujemy, iż DECATHLON jako zarządzający platformą marketplace www.decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez PARTNERÓW powyższego obowiązku.
 • Na stronie decathlon.pl:
  • przelewem (z wyłączeniem produktów lub usług zamawianych od Partnera lub Zamówień Mieszanych);
  • kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
  • za pomocą systemu Przelewy24 (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj);
  • za pomocą systemu Adyen (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj);
  • za pośrednictwem PayPo (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj);
  • Kartą Podarunkową Decathlon (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj);
  • kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;
  • Raty BNP Paribas (informacje na temat tej formy znajdą Państwo tutaj;
  • Raty z Credit Agricole (informacje na temat tej formy znajdą Państwo tutaj;
  • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj)
  • za pomocą usługi Google Pay (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj)
  • za pomocą usługi Apple Pay (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj)

  Na kiosku interaktywnym:
  • w kasie znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta (z wyłączeniem produktów lub usług zamawianych od Partnera lub Zamówień Mieszanych);
  • przelewem (z wyłączeniem produktów lub usług zamawianych od Partnera lub Zamówień Mieszanych);
  • Kartą Podarunkową Decathlon;
  • kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;
  • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj)

  W aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon za pośrednictwem pracownika Decathlon (opcja dostępna wyłącznie dla zamówień obejmujących jedynie produkty lub usługi nabywane od Decathlon):
  • w kasie znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta;
  • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj)

  Decathlon.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), zleceniu obsługi płatności firmie PayPro SA lub Adyen oraz metodzie autoryzacji transakcji 3D Secure.

  Płatność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą Serwisu Przelewy24 oferowanego przez Podmiot PayPro SA świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin usług dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

  Decathlon zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Internauta może skorzystać z oferowanego kodu. Do każdego zamówienia złożonego na Decathlon.pl może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe. W przypadku zwrotu zamówienia, kody promocyjne nie są zwracane ani wystawiane na nowo.

  Rachunek bankowy Internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą Internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

  Decathlon zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje Internautę.

  W przypadku wybrania przez Internautę sposobu płatności polegającego na opłaceniu zamówienia w kasie (gotówką lub kartą) w Punkcie Obsługi Klienta w wybranym przez Internautę sklepie Decathlon, który to sposób płatności jest możliwy wyłącznie w przypadku zamawiania towarów lub usług tylko od Decathlon (w zamówieniu nie mogą pojawić się produkty lub usługi nabywane od Partnera), Klient po dokonaniu zamówienia przez kiosk interaktywny lub za pośrednictwem pracownika Decathlon w aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon , dokona płatności za zamówienie najpóźniej na 3 dni od utworzenia zamówienia na zasadach wyżej opisanych (w kasie w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie) oraz dostanie od pracownika Decathlon potwierdzenie złożenia zamówienia i zapłaty.

  Decathlon.pl zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

  Dowód zakupu za zamówienie Internauta otrzyma:
  • od Decathlon (dla produktów zamówionych od Decathlon na decathlon.pl) na adres e-mail oraz na konto użytkownika na decathlon.pl (Moje konto > Moje zakupy > Szczegóły > Faktury). Dowodem zakupu jest faktura elektroniczna.
  • od Partnera (dla produktów zamówionych od Partnera na decathlon.pl) według wyboru tego ostatniego: (1) na adres e-mail (dowodem zakupu jest faktura elektroniczna) lub razem z przesyłką, do której dowód zakupu zostanie dołączony.

  Dokonując rejestracji Konta Internauty na decathlon.pl i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Internauta wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną obejmujące zakupy dokonane przez Internautę od Decathlon lub Partnera. Faktury elektroniczne wysyłane będą na podany przez Internautę adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Internauty w Sklepie Internetowym.
 • W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Decathlon lub Partnera, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich decathlon.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji w Sklepie Internetowym między Decathlon lub Partnerem a Internautą. Decathlon.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.decathlon.pl, w zakładce „Moje konto”.

  We wszystkich przypadkach decathlon.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Zwrot należności

 • Decathlon (w przypadku produktów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon) lub Partner (w przypadku produktów zamówionych na decathlon.pl od Partnera) dokona zwrotu uiszczonych przez Internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • braku możliwości realizacji zamówienia przez odpowiednio Decathlon lub Partnera opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”);
  • odstąpienia od umowy przez Internautę;
  • odstąpienia od umowy przez odpowiednio Decathlon lub Partnera;
  • uznania reklamacji odpowiednio przez Decathlon lub Partnera i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
  • uznania gwarancji odpowiednio przez Decathlon lub Partnera i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

  Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na decathlon.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

  W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Decathlon numeru rachunku bankowego Internauty, Internauta nie prześle Decathlon takiego numeru rachunku bankowego. Decathlon nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

  W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w sklepie DECATHLON (jest to możliwe wyłącznie w przypadku produktów nabytych na decathlon.pl od Decathlon), a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi lub zostanie zlecony BOK decathlon.pl w sklepie DECATHLON.

  W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) dotyczy zamówień dokonanych płatnością ratalną, zwrot środków następuje we wskazanej formie:
  • w przypadku płatności ratalnej BNP Paribas zwrot środków następuje w formie odstąpienia od umowy kredytowej. W przypadku częściowego zwrotu jednego lub kilku produktów kwota kredytu do spłaty zostanie pomniejszona o wartość produktów.
  • w przypadku płatności ratalnej Credit Agricole zwrot środków następuje w formie odstąpienia od umowy kredytowej do 14 dni. Częściowy zwrot jednego lub kilku produktów nie obniża kwoty kredytu do spłaty, klient otrzymuje zwrot środków i jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia się z Credit Agricole.

  W przypadku gdy Internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na decathlon.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

  W przypadku odstąpienia od umowy z realizacji zamówienia internetowego złożonego w interaktywnym kiosku w sklepie DECATHLON, opłaconego w kasie, zwrot należności zostanie zlecony przez BOK na rachunek bankowy przesłany przez Klienta na [email protected]

  W przypadku zwrotu w sklepie stacjonarnym produktu zakupionego na decathlon.pl od Decathlon (tj. z wyłączeniem produktów zakupionych od Partnerów), którego sklep stacjonarny (w którym dokonywany jest zwrot) nie posiada w sprzedaży, zwrot ceny zostanie zlecony niezwłocznie, tą samą formą płatności jaką opłacono zamówienie internetowe, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego przesłany do BOK na adres: [email protected] ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

Dostępność

 • Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.decathlon.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie.

  Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych przez Decathlon artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru. Taka możliwość nie występuje w przypadku produktów sprzedawanych przez Partnerów.

  Wszystkie produkty zakupione na decathlon.pl pochodzą z magazynów Decathlon (produkty zamawiane od Decathlon) lub od Partnerów (produkty zamawiane od poszczególnych Partnerów). Decathlon.pl nie dysponuje asortymentem sklepów stacjonarnych sieci DECATHLON.

  W przypadku braku w magazynie Decathlon lub u Partnera zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Internauty z innych przyczyn, Decathlon poinformuje Internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

  Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta decathlon.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową, oraz za pośrednictwem linku przesłanego w treści wiadomości mailowej wysłanej z informacją o niedostępności produktu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z Internautą Decathlon ma możliwość, w terminie 4 dni od dnia w którym Biuro Obsługi Klienta podjęło próbę kontaktu z Internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi Internautę za pomocą e-mail.

Dostawa

 • Zamówienie od Decathlon:

  Towary zamówione od Decathlon na decathlon.pl są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.decathlon.pl Internauta wybiera sposób dostawy. Sposób dostawy nie może zostać zmieniony w wypadku potwierdzenia złożenia zamówienia z odbiorem w sklepie.

  Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:
  • firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o.
  • firmy kurierskiej DPD
  • Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o
  • firmy kurierskiej Zadbano
  • firmy kurierskiej Free Now
  • firmy kurierskiej Stava
  • firmy kurierskiej DeliGoo
  • firmy kurierskiej xpress.delivery
  • albo do wskazanego sklepu DECATHLON

  Zamówienie od Partnera:

  Towar zamówiony od Partnera na decathlon.pl zostanie dostarczony na zasadach określonych w ogólnych warunkach sprzedaży Partnera dostępnych na dedykowanej stronie internetowej każdego Partnera na Platformie. Link do tej dedykowanej strony znajduje się przy produkcie lub usłudze oferowanej przez Partnera na decathlon.pl.

  Informacja o sposobie dostawy zamówienia jest podana na stronie danego produktu oferowanego przez Partnera.

  Postanowienia wspólne:

  Dostawa produktów składających się na Zamówienie Mieszane będzie realizowana niezależnie przez każdego sprzedawcę (Decathlon lub poszczególnych Partnerów) na koszt Internauty według cen ustalonych indywidualnie przez sprzedawcę (Decathlon lub poszczególnych Partnerów). Każdy sprzedawca może przewidzieć opcję darmowej dostawy na warunkach określonych przez niego.

  W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca (firma kurierska) ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Internautą w celu ustalenia godziny dostawy.

  W przypadku nieobecności w umówionych godzinach Internauta zobowiązany jest uprzedzić o tym dostawcę (firmę kurierską) lub decathlon.pl.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o. doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów FEDEX Sp. z o.o.tj. od godziny 8:00 do godziny 17:00.

  Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług FEDEX Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie: http://www.fedex.com/pl/legal_terms.html

  Firma kurierska Fedex nie oferuje usługi wniesienia przesyłek o wadze powyżej 30 kg jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.

  W przypadku nieobecności w momencie dostawy, Klient otrzyma awizo i może odebrać przesyłkę we wskazanym oddziale FEDEX Sp. z o.o. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia pierwszej próby dostawy lub czekać na kolejną próbę doręczenia przesyłki. W tym czasie firma kurierska FEDEX Sp. z o.o. podejmie dwukrotną próbę dostarczenia przesyłki.

  W wypadku problemów z doręczeniem przesyłki, po uzyskaniu informacji od firmy kurierskiej BOK decathlon.pl dokona trzech prób kontatku z Klientem w sprawie doręczenia przesyłki. Firma Decathlon zastrzega sobie prawo zwrotu przesyłki do magazynu decathlon.pl w wypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta.

  Po trzeciej próbie dostarczenia przesyłki, w przypadku nieodebrania jej osobiście lub nieodebrania jej z oddziału firmy FEDEX Sp. z o.o., przesyłka zostanie odesłana do magazynu decathlon.pl co wiąże się z odstąpieniem od umowy przez Decathlon.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska doręczane są w dni robocze w godzinach pracy oddziałów DPD Polska.

  Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska są określone w regulaminie świadczenia usług zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com.pl/regulaminy

  Kurier samodzielnie realizuje usługę wniesienia przesyłek o wadze do 31,5 kg. Z pomocą Odbiorcy jest możliwość rozładunku paczek do 50kg.

  Za przesyłki płatne przy odbiorze, zapłacisz u kuriera DPD kartą, BLIKIEM i gotówką.

  Kontakt z Odbiorcą odbywa się za pomocą SMS i/lub maila. Kurier DPD nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, jest możliwość umówienia innego terminu, odbioru własnego w oddziale DPD Polska lub przekierowania do punktu DPD Pickup.

  Odbiorca może samodzielnie zarządzać przesyłką. Jeżeli chcesz przekierować paczkę pod inny adres lub do punktu DPD Pickup, zmienić jej datę/godzinę dostarczenia lub zrezygnować z niej - kliknij poniższy link: https://mojapaczka.dpd.com.pl

  Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia przesyłki oraz w przypadku nieodebrania jej osobiście z punktu DPD Pickup lub oddziału DPD Polska w przeciągu 3 dni roboczych, przesyłka zostanie odesłana do Decathlon w ramach procesu zwrotu przesyłki nieodebranej.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o, doręczane są:
  • w ramach usługi “Paczkomaty 24/7”. Paczki są doręczane wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów InPost, tj. od godziny 8:00 do godzin wieczornych.
  • w ramach usługi ”Paczka w Weekend”. Przesyłki są umieszczane w paczkomacie w sobotę lub niedzielę do godziny 18. Warunkiem koniecznym, do skorzystania z tej usługi, jest złożenie zamówienia na decathlon.pl w czwartek lub piątek do godziny 23:59.

  Paczki dostarczane są do wybranego przez Klienta podczas zamówienia Paczkomatu firmy InPost.

  Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w paczkomacie może zostać uregulowana jedynie za pomocą karty płatniczej lub za pomocą systemu płatności PayByLink.

  Przesyłka jest możliwa od odbioru przez 48h roboczych po umieszczeniu w wybranym paczkomacie.

  W sytuacjach uzasadnionych, dla usługi “Paczkomaty 24/7”, firma InPost zastrzega możliwość doręczenia:
  • bezpośrednio do Odbiorcy, pod wskazany przez niego adres, mieszczący się w granicach administracyjnych miejscowości, w której zlokalizowany jest Paczkomat odbiorczy, a w razie sprzeciwu Odbiorcy lub braku wskazania adresu zgodnie z powyższymi wymaganiami, Operator pozostawi Przesyłkę do odbioru w Oddziale odbiorczym na okres 3 kolejnych dni (po upływie których Przesyłka ta jest zwracana do Nadawcy), o czym powiadomi Odbiorcę
  • przy Paczkomacie odbiorczym (Mobilny Paczkomat).

  Poprzez sytuację uzasadnioną rozumie się przepełnienie Paczkomatu, oraz awarię, wyłączenie lub konserwację systemu obsługującego Paczkomat odbiorczy, jeżeli Operator zastosował uprzednio inne formy doręczenia.

  W przypadku, gdy istnieje ryzyko przepełnienia pierwotnie wybranego Paczkomatu, Operator zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia przesyłki poprzez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego o nie więcej niż 2 kilometry w linii prostej od Paczkomatu pierwotnego. W takiej sytuacji Operator skieruje do Odbiorcy wiadomość e-mail lub SMS.

  W czasie okresu świątecznego paczki, które nie zmieszczą się do Paczkomatu odbiorczego, nie będą wracać do oddziału, ale zostaną zmagazynowane w Punkcie Obsługi Paczek (POP), do czasu ich ponownej próby dostarczenia do Paczkomatu. Czas pobytu paczki w POP to 2 dni. W czasie magazynowania, Klient ma możliwość odbioru swojej paczki (tak jak ma to miejsce w przypadku oddziału). Paczki, które nie zostały odebrane przez Klientów z POP, po przeterminowaniu są odbierane przez kuriera i w pierwszej kolejności umieszczane w Paczkomacie odbiorczym. Kurier po odebraniu paczki, wiezie ją bezpośrednio do Paczkomatu.

  InPost zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępności poszczególnych Paczkomatów dla przesyłek z usługą ”Paczka w Weekend”, w zakresie określonym w informacji na stronie internetowej: https://inpost.pl.

  W ramach usługi Paczki w Weekend nie są realizowane doręczenia do POP i do lokalu Odbiorcy.

  Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o są określone w regulaminie świadczenia usług i dostępne pod adresem: https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-01022020-1117.pdf
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej Zadbano doręczane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 08:00-20:00.

  Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w Regulaminie świadczenia usług Zadbano zamieszczonym na stronie: https://zadbano.pl/wp-content/uploads/2021/01/regulamin.pdf

  Firma kurierska Zadbano oferuje usługę wniesienia przesyłek gabarytowych z użyciem dwuosobowych ekip transportowych Zadbano oraz usługę montażu sprzętu fitness.

  Zadbano podejmuje dwie próby doręczenia przesyłki do odbiorcy. Po drugiej, nieskutecznej próbie doręczenia, Zadbano zwraca przesyłkę do nadawcy, co wiąże się z odstąpieniem od umowy przez decathlon.pl.
  Awizacja dostawy zostanie przekazana za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail lub/i SMS Odbiorcy.

  Zadbano zapewnia wysyłanie komunikatów o kolejnych etapach realizacji usługi za pomocą wiadomości e-mai lub/i SMS do Odbiorcy lub/i umieszczenie tych informacji w systemie Track and Trace.
  Z kolei w dniu doręczenia kurier wykona telefon do odbiorcy.

  Zadbano zapewni system śledzenia przesyłek, umożliwiający uzyskanie aktualnej informacji o Przesyłce za pomocą systemu Track and Trace dla odbiorcy przesyłki, oraz system za pomocą którego, możliwe będzie zaplanowanie dostawy przesyłki.
  Dostęp do serwisu możliwy będzie za pomocą unikalnego adresu URL.
  https://mojadostawa.pl
  W powyższym serwisie znajdować się będzie również telefon do kuriera realizującego zlecenie.

  Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania przesyłki przez przedstawiciela Zadbano.

  Zakres oferowanych usług:
  • Dostawa z wniesieniem - Dostawa oraz wniesienie przesyłek gabarytowych za pomocą dwuosobowych ekip transportowych Zadbano.
  • Dostawa z wniesieniem i montażem - Dostawa, wniesienie przesyłek gabarytowych za pomocą dwuosobowych ekip transportowych Zadbano oraz montaż sprzętu sportowego (tj. Atlasy, bieżnie elektryczne, kosze do koszykówki, ławeczki treningowe, orbitreki, rowerki stacjonarne, stojaki treningowe, stoły do bilarda, stoły do tenisa stołowego, trampoliny oraz wioślarze) za pomocą doświadczonych i przeszkolonych ekip technicznych posiadających niezbędną wiedzę w zakresie usług montażowych, które to odbywają się zgodnie z instrukcjami montażowymi producenta dostarczonymi wraz z towarem.

  W wypadku problemów z doręczeniem przesyłki, po uzyskaniu informacji od firmy kurierskiej BOK decathlon.pl dokona trzech prób kontatku z klientem w sprawie doręczenia przesyłki. Firma Decathlon zastrzega sobie prawo zwrotu przesyłki do magazynu decathlon.pl w wypadku braku odpowiedzi ze strony klienta.

  Zleceniodawca lub Klient może kontaktować się z Działem Obsługi Klienta Zadbano od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 - 20:00 pod numerem telefonu (22) 397-50-88 lub innym numerem wskazanym przez Zadbano.

 • Usługa „Ekspresowa dostawa w 2h” polega na umożliwieniu Klientom dokonania zamówienia produktów w sklepie internetowym za pośrednictwem strony www.decathlon.pl, które następnie są dostarczane w ciągu 2 godzin.

  Klienci mogą skorzystać z usługi „Ekspresowa dostawa w 2h” w przypadku zakupu produktów dostępnych na stanie sklepu z którego świadczona jest usługa dla danego miasta. Usługa dostępna jest w 33 miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Inowrocław, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Legnica, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Ostrołęka, Piaseczno, Płock, Poznań, Radom, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sosnowiec, Stalowa Wola, Szczecin, Tarnów, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Aby skorzystać z usługi, należy w kroku wyboru dostawy wybrać kolejno: “Dostawa do domu”, a następnie: “Dostawa ekspresowa w 2h”. Brak wyświetlania wybranej opcji oznacza, że produkt nie jest dostępny na danym mieście lub kod pocztowy klienta nie znajduje się w strefie działania usługi.

  Zamówienia w usłudze “Ekspresowa dostawa w 2h” są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich: DeliGoo, Free Now, Xpress.delivery oraz Stava. Zamówienia są doręczane od poniedziałku do soboty, w godzinach: 11:00 - 20:30.Przed doręczeniem przesyłki dostawca skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu poinformowania o planowanej dostawie.

  Aby otrzymać zamówienie tego samego dnia, należy dokonać zakupu na stronie internetowej w godzinach 10:00 - 18:30. Zamówienia złożone po godzinie 18:30 zostaną zrealizowane następnego dnia funkcjonowania usługi w godzinach 10:00 - 12:00.

  W przypadku niezrealizowania dostawy w zadeklarowanym czasie, Klient ma prawo odstąpić od zakupu kontaktując się z Customer Service Decathlon.

  Usługa jest dostępna wyłącznie dla produktów o maksymalnej wadze 10 kg oraz wymiarach do 41cm x 38cm x 64cm.

  W przypadku nieobecności Klienta w miejscu wskazanym w trakcie dokonywania zamówienia jako miejsce dostawy, przesyłka zostanie zwrócona do najbliższego sklepu Decathlon, a środki zostaną zwrócone Klientowi w przeciągu dwóch dni roboczych w sposób analogiczny do tego, jak została dokonana płatność.

  Usługa „Ekspresowa dostawa w 2h” nie jest dostępna w przypadku zakupu produktów pochodzących od Partnerów Zewnętrznych.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  W ramach dostawy na adres wskazanego przez Internautę sklepu lub magazynu DECATHLON, Internauta uznaje, że usługa decathlon.pl dotycząca dostawy zamówionych towarów jest wykonana po faktycznym dostarczeniu towaru na adres sklepu lub magazynu Decathlon wskazanego w zamówieniu, nawet jeśli towar zostanie odebrany przez osobę trzecią. W takiej sytuacji ryzyko z tym związane zostaje przeniesione na Internautę. Przy odbiorze paczki w sklepie stacjonarnym lub magazynie DECATHLON, Internauta lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany/a jest posiadać kod odbioru, bądź kod QR, który jest niezbędny do odebrania zamówienia. Kod wysłany jest w momencie dostarczenia zamówienia do wskazanego przez Internautę sklepu lub magazynu Decathlon na numer telefonu i/lub mail wskazany w złożonym zamówieniu. Decathlon zastrzega sobie prawo do identyfikacji Internauty lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zebranie podpisu podczas odbioru zamówienia.

  W przypadku umieszczenia zamówienia w samoobsługowej strefie Click&Collect Internauta powiadomiony zostanie o kodzie odbioru niezbędnym do odbioru złożonego zamówienia. Informacja o kodzie odbioru zostanie przesłana na numer telefonu podany podczas składania zamówienia za pomocą wiadomości SMS.

  Kod odbioru w obu przypadkach jest niepowtarzalnym zestawieniem liczb, generowanym indywidualnie do każdego zamówienia, po wprowadzeniu którego Internauta będzie mógł odebrać złożone zamówienie. Użycie kodu odbioru stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru zamówienia.

  Internauta od chwili uzyskania kodu odbioru jest za niego w pełni odpowiedzialny, udostępnienie kodu odbioru osobom trzecim jest działaniem za które odpowiedzialność ponosi Internauta. W przypadku zagubienia kodu odbioru przez Internautę, możliwe jest jego ponowne wygenerowanie poprzez zgłoszenie się do pracownika Punktu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym, aby ponowił wysyłkę kodu odbioru. Wygenerowana wiadomość z nowym kodem odbioru zostanie przesłana na numer telefonu i/lub mail wskazany w złożonym zamówieniu.
 • Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.decathlon.pl przy danym produkcie („Dostawa za … dni”) są jedynie orientacyjne.

  Terminy dostawy wynoszą:
  • dla towarów zamówionych od Decathlon: 1-2 dni robocze (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w polskim magazynie Decathlon) lub od 5 do 11 dni roboczych (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w międzynarodowym magazynie Decathlon);
  • dla towarów zamówionych od Partnera: do 5 dni roboczych.

  Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Internautę e-maila od decathlon.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez decathlon.pl przelewu Internauty. W przypadku wyboru płatności ratalnej termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu przesłania potwierdzenia finalizacji umowy kredytowej przez Credit Agricole lub BNP Paribas. Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym Internauta zostanie poinformowany przez Decathlon.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

  W ramach dostawy do sklepu DECATHLON, która jest możliwa wyłącznie w przypadku towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon, termin odbioru przesyłki wynosi 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki do wskazanego sklepu. W momencie doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail oraz numer telefonu pierwsze powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu Internauta pomimo otrzymania pierwszego powiadomienia nie odbierze przesyłki, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail drugie powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki.

  Jeżeli w terminie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu Internauta pomimo otrzymania dwóch kolejnych powiadomień nie odbierze przesyłki, decathlon.pl powiadomi internautę o możliwości odbioru przesyłki drogą telefoniczną na numer podany przez Internautę w formularzu zamówienia. W wypadku chęci przedłużenia terminu odbioru należy skontaktować się z BOK Decathlon lub sklepu stacjonarnego, do którego zostało przesłane zamówienie.

  W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 7 dni kalendarzowych, mimo trzykrotnego powiadomienia Internauty o możliwości jej odbioru, przesyłka zostanie odesłana do magazynu Decathlon.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Przesyłka dostarczana jest do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost w dni robocze. Klient otrzymuje powiadomienie e-mailowe oraz telefoniczne o możliwości jej odbioru.

  Przesyłka czeka na odebranie 2 dni, po czym jest odsyłana na lokalny oddział InPost, gdzie czeka Klienta kolejne 3 dni.

  W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) lub za pomocą płatności PayByLink dostępnej dla banków: Bank BPH S.A. (Przelew z BPH), ING Bank Śląski S.A. (Płać z ING), Bank PEKAO S.A. (Pekao24przelew), BZ WBK S.A. (Przelew24), Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem), Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOS), Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer), Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank), Bank Pocztowy S.A. (e-transfer Pocztowy24). W wypadku paczkomatów nieposiadających terminali płatniczych płatność pobraniowa będzie dostępna wyłącznie poprzez formę płatności PayByLink.

  W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro). W przypadku odbioru z lokalnego oddziału InPost za zamówienie należy zapłacić gotówką.

  O każdym ruchu paczki klient jest informowany e-mailem i wiadomością SMS.

  W przypadku nie odebrania przesyłki z oddziału InPost przesyłka jest odsyłana do magazynu DECATHLON.
 • Decathlon (dla produktów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon) oraz Partner (dla produktów zamówionych na decathlon.pl od Partnera) zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu.

  Przy odbieraniu przesyłki decathlon.pl zaleca Internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Internauta powinien:
  • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
  • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
  • zgłosić decathlon.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

  W związku z powyższym zaleca się, by Internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

  Jeżeli Internauta poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Decathlon zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  Decathlon oferuje możliwość darmowej dostawy produktów zamówionych na portalu www.decathlon.pl od Decathlon w przypadku, gdy:
  • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 149,99 zł dla dostawy kurierem(opcja ta nie dotyczy produktów gabarytowych za które Decathlon uznaje: Rowery, kajaki sztywne oraz produkty których waga przewyższy 30kg) lub,
  • odbiór nastąpi w jednym ze stacjonarnych sklepów Decathlon lub,
  • zamówienie zostanie złożone przez interaktywny kiosk lub aplikację wewnętrzną firmy Decathlon, dzięki której pracownicy sklepu mogą oferować usługę “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ w sklepie stacjonarnym Decathlon lub,
  • zamówienie zostanie złożone przez interaktywny kiosk w sklepie stacjonarnym Decathlon lub,
  • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 149,99 zł dla odbioru w Paczkomatach 24/7.

  Cena dostawy

  Cena dostawy będzie każdorazowo doliczania do ceny zamówienia, którą Internauta będzie zobowiązany uregulować każdemu sprzedawcy (Decathlon lub Partnerowi) oddzielnie zgodnie z dokonanym przez Internautę wyborem sposobu dostarczenia poszczególnych elementów zamówienia.

  W przypadku towarów zamawianych na decathlon.pl od Decathlon cena dostawy będzie każdorazowo doliczona do ceny zamówienia gdy gdy:
  • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 149,99 zł dla dostawy kurierem lub,
  • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 149,99 zł dla odbioru w Paczkomatach 24/7 oraz punktach odbioru lub,
  • Internauta wybierze opcje dostawy: "dostawa ekspresowa" bez względu na wartość składanego zamówienia.
  • Internauta zakupi jeden z produktów, które Decathlon uznaje jako produkty gabarytowe: Rowery górskie, rowery szosowe, rowery miejskie, rowery elektryczne, rowery składane, rowery trekkingowe, kajaki sztywne oraz produkty których waga przekracza 30kg.

  Decathlon zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany ceny dostawy dla produktów zamawianych od Decathlon na decathlon.pl w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. Decathlon w przypadku prowadzenia takiej akcji promocyjnej każdorazowo poinformuje Internautę o jej warunkach.

  W przypadku towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera cena dostawy będzie widoczna po przejściu przez Internautę do koszyka zakupowego i kliknięciu w przycisk “Potwierdź zamówienie”. Kliknięcie tego przycisku przeniesie Internautę do opcji wyboru metod dostawy dla poszczególnych elementów zamówienia.

Polityka cookies

 • Decathlon.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Internauty, takich jak:
  • dodane przez Internautę produkty do koszyka,
  • sklep wybrany przez Internautę,
  • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
  • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

  Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

  Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:
  Począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku Decathlon.pl może stosować również Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową www.decathlon.pl w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Internautów. Internauta ma możliwość wypisania się ze stosowania wobec niego Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB wybierając link: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ i wybraniu odpowiedniej opcji

Personalizacja

 • Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie DECATHLON SP. z o.o., celem wykonania nadruku.

  Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Decathlon. Decathlon oraz jej pracownicy nie dokonują weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmują je zawsze jako prawdziwe.

  Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Zleceniodawcę. Zleceniodawca zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza żadnych innych praw osób trzecich.

  Serwis Decathlon.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Zleceniodawcę oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Zleceniodawcę. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Zleceniodawcę zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić wykonania zamówienia (w tym nadruku lub haftu) w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej.

Zastrzeżenie własności

 • Decathlon oraz Partner zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez Internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Klauzula salwatoryjna

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

  W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Prawo właściwe

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy zawartej z Decathlon, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Decathlon.

Badanie satysfakcji

 • Decathlon.pl współpracuje z serwisem TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-641, Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393, w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji klientów serwisu Decath lon.pl poprzez umożliwienie klientom wyrażenia opinii o świadczonych usługach. Tym samym Decathlon.pl przekazuje serwisowi TrustMate numer zamówienia wraz z adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez klientów którzy dokonali zakupów na stronie decathlon.pl. Serwis TrustMate następnie prześle na skrzynkę pocztową Internauty wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o sklepie Decathlon. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne

  Regulamin serwisu można znaleźć pod niniejszym adresem: https://trustmate.io/user-regulations
 • Decathlon.pl współpracuje z serwisem Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wrocław, KRS: 0000634928, NIP 525-26-74-781, w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji klientów serwisu Decathlon.pl poprzez umożliwienie klientom wyrażenia opinii o świadczonych usługach. Tym samym Decathlon.pl przekazuje serwisowi Ceneo numer zamówienia wraz z adresem e-mail klientów którzy dokonali zakupów na stronie decathlon.pl. Serwis Ceneo następnie prześle na skrzynkę pocztową Internauty wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o sklepie Decathlon. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne Regulamin serwisu można znaleźć pod niniejszym adresem:

  Regulamin serwisu można znaleźć pod niniejszym adresem: https://info.ceneo.pl/regulamin

Dane osobowe

 • Wszelkie informacje o zasadach przetwarzania danych przez Decathlon w ramach Sklepu Internetowego znajdują się na stronie internetowej "Dane osobowe i cookies" dostępnej na decathlon.pl
 • Zarejestrowany na decathlon.pl Internauta ma możliwość skomentowania strony towaru poprzez zamieszczenie w komentarzu do towaru zdjęcia, na którym znajduje się zakupiony towar.

  W celu skomentowania strony towaru poprzez zamieszczenie w komentarzu zdjęcia na którym widnieje przedmiotowy towar, Internauta doda zdjęcie o wymiarach nie większych niż 8Mb.

  Zanim zdjęcie stanie się widoczne w komentarzu do towaru, Decathlon zweryfikuje czy nie godzi ono w dobra osobiste innych internautów oraz czy nie promuje treści pornograficznych, treści nawołujących do przemocy, treści nazistowskich, treści rasistowskich, treści chronionych prawami autorskimi, których to praw nie ma osoba zamieszczająca, czy też treści zawierających materiały z przestępstw lub materiały o charakterze reklamowym lub spam. W przypadku stwierdzenia, że przesłane przez Internautę zdjęcie zawiera treści o których mowa w zdaniu poprzednim, Decathlon odmówi Internaucie publikacji takiego zdjęcia, przesyłając Internaucie informację na wskazany adres mail oraz informując o przyczynie odmowy.

  Przesyłając zdjęcie do publikacji Internauta niniejszym oświadcza że:
  • przysługują Mu prawa autorskie do przesłanego zdjęcia;
  • wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia na stronie Decathlon.pl oraz stronach zależnych w komentarzu do produktu którego zdjęcie dotyczy;
  • nie będzie dochodził od Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęcia na Decathlon.pl oraz stronach zależnych.

  Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez innych internautów zamieszczonego na decathlon.pl zdjęcia.

  Internauta posiada możliwość samodzielnego usunięcia zamieszczonego komentarza.

Składanie zamówienia click & collect 1h - zamów i odbierz już za 1h

 • Strona decathlon.pl oferuje możliwość zamówienia produktów dostępnych w otwartych sklepach stacjonarnych Decathlon na terenie Polski w niżej określony sposób (dalej "Click & Collect 1H").

  Dokonać zamówienia można na 2 sposoby:
  • należy wejść w kartę produktu na stronie decathlon.pl oraz sprawdzić jego dostępność w konkretnym sklepie stacjonarnym. Jeśli produkt jest dostępny w wybranym sklepie wyświetli się informacja odnośnie możliwości zamówienia produktu poprzez komunikat „ZAMÓW I ODBIERZ JUŻ ZA 1H".
  • dodać produkt do koszyka, a następnie podczas wyboru dostawy, wybrać opcję „Odbiór w sklepie Decathlon”. Następnie wybieramy interesujący nas sklep. Jeżeli towar jest tam dostępny, wyświetli się informacja o możliwości odbioru zamówienia w sklepie już za 1H

  Osoba dokonująca zamówienia zobowiązana jest do posiadania konta na stronie decathlon.pl

  Dostępne formy płatności to : Blik, PayPo, szybki przelew z Przelewy 24, Google Pay, Apple Pay, karta płatnicza oraz karta podarunkowa.

  Podsumowanie prośby dokonania zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail, wskazany w formularzu usługi Click & Collect 1H. Dokument ten nie ma charakteru potwierdzenia zamówienia towaru o którym mowa w punkcie 7.

  Prośba dokonania zamówienia może zostać anulowana przez Decathlon w przypadku:
  • błędnego zapasu produktów w sklepie stacjonarnym;
  • braku produktu w sklepie stacjonarnym;
  • występowania produktu niekompletnego, bądź niepełnowartościowego;
  którego dotyczyło zamówienie. Informacja odnośnie anulacji prośby dokonania zamówienia zostanie przesłana w ciągu godziny od momentu jej zgłoszenia za pośrednictwem preferowanej formy kontaktu, wybranej w formularzu Click & Collect 1H.

  Zatwierdzenie prośby dokonania zamówienia - informacja o zatwierdzeniu prośby dokonania zamówienia oraz możliwości odbioru w sklepie stacjonarnym zostanie przekazana w ciągu godziny od momentu złożenia prośby dokonania zamówienia, za pośrednictwem maila podanego podczas tworzenia konta na stronie decathlon.pl.

  Zamówienie ważne jest przez siedem dni (w godzinach otwarcia sklepu) licząc od dnia potwierdzenia przez Decathlon Sp. z o.o., że zamówienie jest gotowe do odbioru. Odbiór towaru w sklepie stacjonarnym możliwy jest po podaniu numeru zamówienia oraz poprawnego kodu odbioru dostarczonego w wiadomości mailowej i/ lub SMS.

  Dane osoby dokonującej zamówienie przetwarzane są na zasadach określonych w rozdziale DANE OSOBOWE niniejszego Regulaminu sklepu internetowego www.decathlon.pl

  Płatność za zamówienie odbywa się bezpośrednio na stronie decathlon.pl. Odbiór zamówienia jest możliwy wyłącznie po pozytywnej weryfikacji płatności. W przypadku u braku odbioru zamówienia opłaconego uprzednio na stronie decathlon.pl w wyznaczonym terminie Decathlon zastrzega sobie prawo do odwołania prośby dokonania zamówienia po czym Decathlon zleci zwrot należności środków na rachunek z którego płatność została dokonana w terminie do 3 dni roboczych.

  Usługa dostępna jest wszystkich sklepach Decathlon.

Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia

 • Internauta posiadający konto Decathlon, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może w ciągu 365 dni wymienić towar zakupiony od Decathlon na decathlon.pl, na dowolny towar dostępny w ofercie decathlon.pl sprzedawany przez Decathlon, będący w cenie wymienianego przez Internautę towaru. Wymieniany towar powinien być nieużywany, w całości, w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu. Internauta nie może dokonać wymiany towaru zakupionego od Decathlon na inny towar, który jest sprzedawany na decathlon.pl przez Partnera Marketplace. Ze względów bezpieczeństwa sprzęt wspinaczkowy, zakupiony od Decathlon na decathlon.pl podlega wymianie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu.

  Wymiana towaru zgodnego z umową, zakupionego od Decathlon, nie przysługuje w następujących przypadkach:
  • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność;
  • przy zakupie towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można wymienić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania.

  W przypadku chęci wymiany towaru Internauta powinien przejść do zakładki zwrot/wymiana na swoim koncie decathlon.pl i wypełnić formularz zwrotu lub wymiany.

  Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki numer zamówienia ze strony www.decathlon.pl.

  Produkty możesz bezpłatnie wymienić w sklepie Decathlon lub Paczkomatach 24/7. Jeżeli zdecydujesz się na inną formę zwrotu, odesłanie paczki jest realizowane na Twój koszt, dlatego możesz skorzystać z dowolnego sposobu wysyłki. Internauta ponosi koszt ewentualnego ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Decathlon.pl, nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od Internauty. Wszelkie ryzyko związane z wysyłkowym zwrotem towaru ponosi Internauta.

  W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i opatrzone numerem zamówienia. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i decathlon.pl nie będzie obowiązany do zwrotu środków.

  Internauta jest uprawniony do wymiany towaru zgodnego z umową, zakupionego na decathlon.pl od Partnera, jeżeli ogólne warunki sprzedaży stosowane przez Partnera do towarów sprzedawanych przez niego na decathlon.pl przewidują takie uprawnienia dla Internauty.
 • Internaucie będącemu (1) osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl, w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając Decathlon (w przypadku produktów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon) lub Partnerowi (w przypadku produktów zamówionych na decathlon.pl od Partnera) oświadczenie na piśmie.

  Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.

  Internauta może odstąpić od umowy zawartej z Decathlon składając Decathlon oświadczenie na piśmie (Wzór oświadczenia) lub elektronicznie po uzupełnieniu formularza zwrotu/wymiany na koncie użytkownika, z którego składane było zamówienie.

  Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:
  • przy zakupie towarów łatwopsujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
  • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
  • dostarczania prasy,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Decathlon na decathlon.pl będzie wykonywane na koszt Internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

  Zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy zawartej z Partnerem określone są w ogólnych warunkach sprzedaży produktów lub świadczenia usług stosowanych przez Partnera umieszczonych na dedykowanej stronie internetowej Partnera na decathlon.pl, a link do tej strony jest dostępny przy produkcie lub usłudze oferowanej przez tego Partnera pod przyciskiem “DODAJ DO KOSZYKA”.

  Ze względów bezpieczeństwa kaski i sprzęt ochrony osobistej zakupione od Decathlon na decathlon.pl podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu.
 • W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu w magazynie Decathlon (dla towarów zakupionych na decathlon.pl od Decathlon) lub przez Partnera (dla towarów zakupionych na decathlon.pl od Partnera). Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki odpowiednio od Decathlon lub Partnera do Internauty.

  Internauta zobowiązany jest zwrócić towar Decathlon (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Decathlon) lub Partnerowi (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Partnera) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

  W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy Internauty przypisany do karty płatniczej, przy użyciu której była dokonywana płatność za zamówienie.

  W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w paczkomacie InPost, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu/wymiany po zalogowaniu się na koncie decathlon.pl, z którego realizowane było zamówienie.

  W przypadku dokonywania płatności za pomocą karty podarunkowej zwrot wykorzystanej kwoty dokonywany jest w postaci wygenerowanej karty podarunkowej, przesłanej w oddzielnej wiadomości mailowej.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zamawianych na decathlon.pl od Partnera).

  W przypadku zwrotu towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu.

  Decathlon, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, umożliwia wszystkim Internautom, którzy posiadają konto Decathlon i zarejestrowali transakcję na swoim koncie, dokonanie zwrotu lub wymiany towaru w sklepach DECATHLON na terenie Polski bez okazania faktury.

  W takim przypadku Internauta może zwrócić towar w sklepie DECATHLON na terenie Polskie w ciągu 365 dni od zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest okazanie numeru konta w aplikacji Decathlon lub podanie numeru konta Decathlon lub podanie adresu email, przypisanego do konta Decathlon.

  Internauta, który nie posiada konta Decathlon i nie zarejestrował na nim transakcji może, niezależnie od ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, zwrócić lub wymienić towar w sklepie Decathlon na terenie Polski w terminie 90 dni kalendarzowych od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu będzie okazanie faktury lub paragonu fiskalnego.

Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, gwarancja

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) jeżeli towar jest niezgodny z umową, Internauta może żądać od Decathlon (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Decathlon) lub Partnera (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Partnera):

  • naprawy towaru;
  • wymiany towaru.

  Ponadto Internauta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy odpowiednio Decathlon lub Partner:

  1. odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

   oraz w sytuacjach, gdy:

  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia odpowiednio Decathlon lub Partnera lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

  Odpowiednio Decathlon lub Partner, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Internauta żąda naprawy lub odpowiednio Decathlon lub Partner może dokonać naprawy, gdy Internauta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Internautę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Decathlon lub Partner może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  Decathlon (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Decathlon) lub Partnera (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Partnera) odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Internaucie.

  Decathlon oraz Partner zastrzegają, iż powyższe uprawnienia przysługują Internaucie jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

  Decathlon (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Decathlon) lub Partnera (w przypadku towaru zakupionego na decathlon.pl od Partnera) obowiązany jest zwrócić Internaucie koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 • Towar zakupiony na stronie decathlon.pl można reklamować (skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową (w przypadku wszystkich produktów zakupionych na decathlon.pl) oraz w dowolnym sklepie stacjonarnym DECATHLON na terenie Polski (wyłącznie w przypadku produktów zakupionych na decathlon.pl od Decathlon), za okazaniem dowodu zakupu (np.faktura), wskazaniu i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu.

  Produkt zakupiony w sklepie stacjonarnym może być zareklamowany w dowolnym sklepie stacjonarnym DECATHLON w analogiczny sposób. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy [email protected] zdjęcia w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji pracownik BOK może skontaktować się z Internautą za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się Internauta jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

  Po obejrzeniu towaru przez pracownika sieci DECATHLON, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, zostanie wydana stosowna decyzja przy uwzględnieniu zgłoszonych żądań internauty.

  Zdjęcie przesyłane do Decathlon w związku z procesem reklamacji nie mogą obejmować wizerunku osoby zgłaszającej reklamację, jak również innej osoby trzeciej. W przypadku, gdy zdjęcie będzie zawierać wizerunek jakiejkolwiek osoby, zdjęcie zostanie usunięte, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani oraz poproszeni o przesłanie fotografii przedstawiającej wyłącznie reklamowany produkt.

  Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty.

  We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).
 • Gwarancja Decathlon:

  Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie towarów zakupionych na decathlon.pl od Decathlon.

  W przypadku oznaczenia towaru terminem “gwarancja” Decathlon udziela gwarancji na okres wskazany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę części na nowe oraz naprawę. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Internautę. Decathlon zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

  Gwarancja Partnera:

  Jeżeli Partner udziela gwarancji na towary sprzedawane przez niego na decathlon.pl, to warunki gwarancji są opisane w ogólnych warunkach sprzedaży stosowanych przez Partnera do sprzedaży przez niego produktów lub świadczenia usług na decathlon.pl. Ogólne warunki sprzedaży lub świadczenia usług stosowane przez Partnera na decathlon.pl znajdują się do tej dedykowanej stronie, do której link znajduje się przy produkcie lub usłudze oferowanej przez Partnera na decathlon.pl.
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie towarów zakupionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zakupionych na decathlon.pl od Partnera).

  Jeśli towar należący do Internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego gwarancji udzielonej przez Decathlon, należy zgłosić się do sklepu stacjonarnego sieci DECATHLON z dowodem zakupu.

  W ramach gwarancji Decathlon oferuje Internaucie możliwość dostarczenia towaru bezpośrednio do sklepu DECATHLON znajdującego się na terenie Polski (osobiście albo pisemnie na adres jednego ze sklepów DECATHLON).

  Po obejrzeniu towaru przez pracownika sieci DECATHLON, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie Internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru Internauty lub ze względu na formę płatności, która była wykorzystana w procesie zakupowym. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji udzielonej przez Decathlon, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).
 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie towarów zakupionych na decathlon.pl od Decathlon (nie dotyczą towarów zakupionych na decathlon.pl od Partnera).

  Decathlon informuje, iż współpracuje z firmą KF TRANS S.C. z siedzibą w Krynicy Zdrój, wykonującą serwis wysokogabarytowego sprzętu fitnes. Serwis sprzętu obejmuje zarówno darmowe naprawy gwarancyjne jak i odpłatne naprawy pogwarancyjne, które zleceniodawca (zwany dalej klientem) będzie zobowiązany opłacić.

  Poniżej informacyjnie, przedstawiamy procedurę świadczonych usług przez KF TRANS S.C.
  • Klient dokonuje zgłoszenia telefonicznie lub osobiście do sklepu Decathlon, ewentualnie poprzez infolinię Decathlon E-Commerce.
  • Pracownik sklepu Decathlon przyjmuje informacje od klienta na temat gwarancji, danych klienta, danych urządzenia (producent i model sprzętu) oraz krótki opis problemu.
  • Pracownik sklepu Decathlon przekazuje natychmiast wiadomość do KF TRANS S.C po przyjęciu zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną.
  • W ciągu 24 godz. KF TRANS S.C. kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów dot. rodzaju usterki (rozmowa diagnostyczna) i poinformowania klienta o przyjęciu zgłoszenia, które zostanie zrealizowane w określonym czasie po ustaleniu terminu z klientem.
  • KF TRANS S.C. zgłasza zapotrzebowanie/ składa zamówienie na części zamienne do Decathlon, lub jeśli części są dostępne, KF TRANS S.C. kontaktuje się ponownie z klientem w celu ustalenia konkretnego terminu naprawy.
  • KF TRANS S.C. utrzymuje stały kontakt z klientem do momentu zakończenia naprawy.

Zmiana ogólnych warunków umowy

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Decathlon, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.decathlon.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez Internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Odkup i sprzedaż produktów używanych

 • Celem sprzedaży „2ND LIFE” jest zapewnienie ponownego użytkowania i uniknięcie wyrzucania produktów używanych, które znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą prawidłową eksploatację. W ramach sprzedaży „2ND LIFE” Decathlon proponuje klientowi zakup produktów używanych z zastosowaniem odpowiedniego rabatu cenowego. Regulamin usługi 2nd Life
 • Celem projektu „Buy back” jest zapewnienie ponownego użytkowania i uniknięcie wyrzucania Produktów używanych, które znajdują się w stanie pozwalającym na ich dalszą prawidłową eksploatację. W ramach projektu „Buy back” Decathlon odkupuje od Klienta Sprzedającego Produkt używany w zamian za voucher odpowiadający kwocie, na jaką Decathlon wycenia Produkt używany. Regulamin Skupu produktów używanych