Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Regulamin

Strona główna

Regulamin

Regulamin

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 czerwca 2020 roku uległ zmianie regulamin sklepu DECATHLON. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Preambuła
Podstawowe informacje

Sklep internetowy działający pod adresem https://www.decathlon.pl jest platformą prowadzoną przez: DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, BDO: 000005259, wysokość kapitału zakładowego: 8.859.456,00 zł, zwaną dalej „decathlon.pl” lub „www.decathlon.pl”. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.decathlon.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.decathlon.pl”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.decathlon.pl”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.decathlon.pl” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Zamówienia
Proces składania zamówienia na stronie decathlon.pl

Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego decathlon.pl oraz składania zamówień na stronie www.decathlon.pl niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • lub kiosk interaktywny - stanowisko samoobsługowe, w którym klient za pomocą aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon może złożyć zamówienie internetowe;
 • lub aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon, dzięki której pracownicy sklepu mogą oferować usługę “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ";
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.decathlon.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

 • internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.decathlon.pl oraz loguje się na swoje konto internetowe,
 • internauta umieszcza towary w swoim koszyku,
 • internauta wybiera sposób dostawy,
 • internauta wybiera sposób płatności,
 • internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
 • internauta otrzymuje od decathlon.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje od decathlon.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez decathlon.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę Decathlon.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez decathlon.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, decathlon.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

W przypadku zamówienia z opcją odbioru w wybranym sklepie należącym do sieci DECATHLON, internauta zostanie powiadomiony przez Biuro Obsługi Klienta decathlon.pl e-mailem oraz wiadomością sms o możliwości odbioru towaru.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego www.decathlon.pl w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i Logowanie

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.decathlon.pl (założenia konta internetowego), internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto internetowe” na stronie www.decathlon.pl, wybrać opcję „Stworzyć konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

Rejestracja w sklepie internetowym www.decathlon.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego decathlon.pl są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.decathlon.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta internauty ze sklepu internetowego decathlon.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta decathlon.pl.

Logowanie do sklepu internetowego www.decathlon.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto internetowe” na stronie www.decathlon.pl i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty.

Decathlon zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

Nasze ceny

Ceny wskazane na stronie www.decathlon.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.decathlon.pl, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno.

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Decathlon.pl informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepach DECATHLON nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.decathlon.pl i odwrotnie.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.decathlon.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Formy płatności

Na stronie Decathlon.pl

 • przelewem;
 • kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro;
 • za pomocą systemu DOTPAY;
 • za pobraniem do kwoty 5.000 zł, słownie pięć tysięcy złotych (forma płatności niedostępna jedynie dla zamówień z odbiorem w sklepie stacjonarnym Decathlon);
 • Kartą Podarunkową Decathlon;
 • kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;
 • Raty Credit Agricole Bank Polski S.A. (informacje na temat tej formy znajdą Państwo tutaj https://www.decathlon.pl/zakupy-na-raty-w-decathlon.html);
 • za pomocą system Paypal;
 • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj https://www.przelewy24.pl/regulamin)

Na kiosku interaktywnym:

 • w kasie znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta
 • przelewem
 • za pobraniem do kwoty 5.000 zł, słownie pięć tysięcy złotych (forma płatności niedostępna jedynie dla zamówień z odbiorem w sklepie stacjonarnym Decathlon);
 • Kartą Podarunkową Decathlon;
 • kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;
 • kodem BLIK (regulamin tej formy płatności znajdą Państwo tutaj https://www.przelewy24.pl/regulamin)

W usłudze “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ”:
 • w kasie znajdującej się w Punkcie Obsługi Klienta;
 • za pobraniem do kwoty 5.000 zł, słownie pięć tysięcy złotych (forma płatności niedostępna jedynie dla zamówień z odbiorem w sklepie stacjonarnym Decathlon);

Decathlon.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), zleceniu obsługi płatności firmie DOTPAY oraz metodzie autoryzacji transakcji 3D Secure.

Platność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

Decathlon.pl zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego internauta może skorzystać z oferowanego kodu. Do każdego zamówienia złożonego na Decathlon.pl może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe. W przypadku zwrotu zamówienia, kody promocyjne nie są zwracane ani wystawiane na nowo.

Internauta uznaje, że „podwójne kliknięcie” na pole wyboru odpowiadające zapoznaniu się z ogólnymi warunkami jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy oraz stanowi nieodwołalną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków sprzedaży towaru. Umowa jest automatycznie archiwizowana przez bank ING Bank Śląski S.A., a internauta może mieć do niej dostęp po złożeniu wniosku na piśmie.

O ile nie wykazano inaczej, dane zapisane przez bank ING Bank Śląski S.A. stanowią dowód wszystkich transakcji między klientem a bankiem ING Bank Śląski S.A.

Rachunek bankowy internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

Decathlon.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

W przypadku wybrania przez internautę sposobu płatności polegającego na opłaceniu zamówienia w kasie (gotówką lub kartą) w Punkcie Obsługi Klienta w wybranym przez internautę sklepie Decathlon, Klient - po dokonaniu zamówienia przez kiosk interaktywny lub aplikacji wewnętrznej firmy Decathlon, zwanej “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ, dokona płatności za zamówienie najpóźniej na 3 dni od utworzenia zamówienia na zasadach wyżej opisanych (w kasie w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie) oraz dostanie od pracownika Decathlon potwierdzenie złożenia zamówienia i zapłaty.

W przypadku wybrania przez internautę sposobu płatności polegającego na opłaceniu zamówienia w kasie (gotówką lub kartą) w Punkcie Obsługi Klienta w wybranym przez internautę sklepie Decathlon, Klient - po dokonaniu zamówienia przez decathlon.pl dokona płatności za zamówienie na zasadach wyżej opisanych (w kasie w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie) oraz dostanie od pracownika Decathlon potwierdzenie złożenia zamówienia i zapłaty.

Decathlon.pl zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

Fakturę za zamówienie internauta otrzyma poprzez swoje konto użytkownika.

Potwierdzenie zamówienia / płatności

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez decathlon.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich decathlon.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między decathlon.pl a internautą. Decathlon.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.decathlon.pl, w zakładce „Moje konto internetowe”.

We wszystkich przypadkach decathlon.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Zwrot należności
Podstawowe informacje

Decathlon.pl dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • braku możliwości realizacji zamówienia przez Decathlon.pl opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”);
 • odstąpienia od umowy przez internautę;
 • odstąpienia od umowy przez Decathlon;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Decathlon.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Decathlon.pl lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Decathlon.pl numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle Decathlon.pl takiego numeru rachunku bankowego. Decathlon.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w sklepie DECATHLON, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi lub zostanie zlecony BOK decathlon.pl w sklepie DECATHLON.

W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Decathlon.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

W przypadku odstąpienia od umowy z realizacji zamówienia internetowego złożonego w interaktywnym kiosku w sklepie DECATHLON, opłaconego w kasie, zwrot należności zostanie zlecony przez BOK na rachunek bankowy przesłany przez klienta na kontakt@decathlon.pl

W przypadku zwrotu produktów w sklepie stacjonarnym, zakupionego na decathlon.pl, którego sklep stacjonarny (w którym dokonywany jest zwrot) nie posiada w sprzedaży, zwrot ceny zostanie zlecony niezwłocznie, tą samą formą płatności jaką opłacono zamówienie internetowe, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego przesłany do BOK na adres: kontakt@decathlon.pl ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

Dostępność
Podstawowe informacje

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.decathlon.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

Wszystkie produkty zakupione na stronie decathlon.pl pochodzą z magazynów. Decathlon.pl nie dysponuje asortymentem sklepów stacjonarnych sieci DECATHLON.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, Decathlon.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta decathlon.pl o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową, oraz za pośrednictwem linku przesłanego w treści wiadomości mailowej wysłanej z informacją o niedostępności produktu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z internautą decathlon.pl ma możliwość, w terminie 4 dni od dnia w którym Biuro Obsługi Klienta podjęło próbę kontaktu z internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi internautę za pomocą e-mail.

Dostawa
Podstawowe informacje

Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.decathlon.pl internauta wybiera sposób dostawy. Sposób dostawy nie może zostać zmieniony w wypadku potwierdzenia złożenia zamówienia z odbiorem w sklepie.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

 • firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o.
 • Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o
 • firmy kurierskiej Polczta Polska S.A.
 • albo do wskazanego sklepu DECATHLON
 • firmie kurierskiej X-press Couriers

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX Sp. z o.o. doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów FEDEX Sp. z o.o.tj. od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług FEDEX Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie: http://www.fedex.com/pl/legal_terms.html

Firma kurierska Fedex nie oferuje usługi wniesienia przesyłek o wadze powyżej 30 kg jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.

W przypadku nieobecności w momencie dostawy, klient otrzyma awizo i może odebrać przesyłkę we wskazanym oddziale FEDEX Sp. z o.o. w terminie do 3 dni ro

boczych liczonych od dnia pierwszej próby dostawy lub czekać na kolejną próbę doręczenia przesyłki.

W wypadku problemów z doręczeniem przesyłki, po uzyskaniu informacji od firmy kurierskiej BOK decathlon.pl dokona trzech prób kontatku z klientem w sprawie doręczenia przesyłki. Firma Decathlon zastrzega sobie prawo zwrotu przesyłki do magazynu decathlon.pl w wypadku braku odpowiedzi ze strony klienta.

Po trzeciej próbie dostarczenia przesyłki, w przypadku nieodebrania jej osobiście lub nieodebrania jej z oddziału firmy FEDEX Sp. z o.o., przesyłka zostanie odesłana do magazynu decathlon.pl co wiąże się z odstąpieniem od umowy przez decathlon.pl

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska doręczane są w dni robocze w godzinach pracy oddziałów DPD Polska.

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska są określone w regulaminie świadczenia usług zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com.pl/regulaminy

Kurier samodzielnie realizuje usługę wniesienia przesyłek o wadze do 31,5 kg. Z pomocą Odbiorcy jest możliwość rozładunku paczek do 50kg.

Za przesyłki płatne przy odbiorze, zapłacisz u kuriera DPD kartą, BLIKIEM i gotówką.

Kontakt z Odbiorcą odbywa się za pomocą SMS i/lub maila. Kurier DPD nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, jest możliwość umówienia innego terminu, odbioru własnego w oddziale DPD Polska lub przekierowania do punktu DPD Pickup.

Odbiorca może samodzielnie zarządzać przesyłką. Jeżeli chcesz przekierować paczkę pod inny adres lub do punktu DPD Pickup, zmienić jej datę/godzinę dostarczenia lub zrezygnować z niej - kliknij poniższy link: https://mojapaczka.dpd.com.pl

Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia przesyłki oraz w przypadku nieodebrania jej osobiście z punktu DPD Pickup lub oddziału DPD Polska w przeciągu 3 dni roboczych, przesyłka zostanie odesłana do Decathlon w ramach procesu zwrotu przesyłki nieodebranej.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów InPost Paczkomaty Sp. z o.o tj. od godziny 8:00 do godzin wieczornych.

Paczki dostarczane są do wybranego przez klienta podczas zamówienia Paczkomatu firmy InPost.

Przy wyborze płatności za pobraniem, płatność w paczkomacie może zostać uregulowana jedynie za pomocą karty płatniczej lub za pomocą systemu płatności PayByLink.

Przesyłka jest możliwa od odbioru przez 48h roboczych po umieszczeniu w wybranym paczkomacie.

Użytkownik podczas rejestracji wybiera Paczkomat preferowany, w którym chce nadawać i odbierać Przesyłki Paczkomatowe. Przesyłki Paczkomatowe w pierwszej kolejności są przygotowywane do dostarczenia do Paczkomatu preferowanego. W sytuacjach uzasadnionych InPost Paczkomaty zastrzega możliwość doręczenia Przesyłki Paczkomatowej:

 • bezpośrednio Odbiorcy pod wskazany przez niego adres, mieszczący się w granicach administracyjnych miejscowości, w której zlokalizowany jest Paczkomat odbiorczy, a w razie sprzeciwu Odbiorcy lub braku wskazania adresu zgodnie z powyższymi wymaganiami, Operator pozostawi Przesyłkę do odbioru w Oddziale odbiorczym na okres 3 kolejnych dni (po upływie których Przesyłka ta jest zwracana do Nadawcy), o czym powiadomi Odbiorcę, lub
 • przy Paczkomacie odbiorczym (Mobilny Paczkomat).

Poprzez sytuację uzasadnioną rozumie się przepełnienie Paczkomatu, oraz awarię, wyłączenie lub konserwację systemu obsługującego Paczkomat odbiorczy, jeżeli Operator zastosował uprzednio inne formy doręczenia. Operator zastrzega, że w wybranych Paczkomatach odbiór Przesyłek Paczkomatowych pobraniowych będzie możliwy w określonych godzinach lub w ogóle niemożliwy. Lista Paczkomatów obsługujących pobrania, możliwość opłacenia Przesyłki Paczkomatowej pobraniowej za pomocą POS lub Akceptatora w Paczkomacie oraz godziny dostępności są podane w odniesieniu do poszczególnych Paczkomatów na stronie internetowej: https://inpost.pl

W przypadku, gdy istnieje ryzyko przepełnienia wybranego pierwotnie Paczkomatu odbiorczego, Operator zaproponuje Odbiory ustalenie innego miejsca dostarczenia Przesyłki poprzez wskazanie przez Odbiorcę innego Paczkomatu zlokalizowanego o nie więcej niż 2 kilometry w linii prostej od Paczkomatu odbiorczego. W takiej sytuacji Operator skieruje do Odbiorcy wiadomość e-mail lub SMS z informacją o możliwym przepełnieniu Paczkomatu odbiorczego wraz z odnośnikiem do indywidualnie wygenerowanej strony internetowej w domenie https://kurier.inpost.pl/, na której Odbiorca może wyrazić zgodę lub brak zgody na dostarczenie Przesyłki do innego, wskazanego na tej stronie Paczkomatu, przy czym, w przypadku wyrażenia zgody przez Odbiorcę na ten inny Paczkomat, Przesyłka może zostać dostarczona do tego Paczkomatu, lub do wybranego pierwotnie Paczkomatu odbiorczego, jeżeli od czasu wyrażenia zgody przez Odbiorcę dostarczenie Przesyłki do tego Paczkomatu stało się możliwe.

W czasie okresu świątecznego paczki, które nie zmieszczą się do Paczkomatu odbiorczego, nie będą wracać do oddziału, ale zostaną zmagazynowane w Punkcie Obsługi Paczek (dalej nazywany POP), do czasu ich ponownej próby dostarczenia do Paczkomatu. Czas pobytu paczki w magazynie to 2 pełne dni. W czasie magazynowania klient ma możliwość odbioru swojej paczki (tak jak ma to miejsce w przypadku oddziału). Paczki, które nie zostały odebrane przez klientów z magazynu po przeterminowaniu są odbierane z POP przez kuriera i w pierwszej kolejności umieszczane w Paczkomacie odbiorczym.

Kurier po odebraniu paczki, wiezie ją bezpośrednio do Paczkomatu.

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług InPost Paczkomaty Sp. z o.o zamieszczonym na stronie: paczkomaty.pl w oknie Cenniki i regulaminy.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Poczta Polska

Zamówienia realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej doręczane są wyłącznie w dni robocze między 9:00 a 17:00.Kurier powinien skontaktować się z odbiorcą telefonicznie, przed próbą doręczenia.

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług zamieszczonym na stronie: http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/

Firma kurierska Poczta Polska nie oferuje usługi wniesienia przesyłek o wadze powyżej 30 kg.

Dostawa z odbiorem w punkcie - Poczta Polska

W ramach sieci punktów odbioru Poczty Polskiej przesyłki można odbierać w: placówkach pocztowych, sklepach Żabka, na stacjach paliw ORLEN, kioskach Ruch, w automatach 24/7 w wybranych placówkach pocztowych i w marketach Biedronka.

Dla przesyłek z opcją „Odbiór w punkcie”, obowiązują następujące terminy odbioru:

 • W punktach odbioru (placówki pocztowe, sklepy Żabka, stacje paliw ORLEN, kioski Ruch) przesyłka czeka 7 dni od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia sms lub email. W międzyczasie, Klient otrzymuje jeszcze 2 przypomnienia o możliwości odbioru. Po upływie 7 dni, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.
 • W automatach pocztowych (w placówkach pocztowych i marketach Biedronka) przesyłka czeka 3 dni w automacie od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia sms lub email. Następnie czeka kolejne 4 dni w pobliskiej placówki pocztowej, do której zostaje przekierowana.

W przypadku automatów pocztowych zlokalizowanych w marketach, przy obliczaniu terminu oczekiwania przesyłki w automacie pocztowym nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy.

Maksymalna masa przesyłek nadawanych do punktów odbioru wynosi 20 kg.

Maksymalne wymiary przesyłek nadawanych do punktów odbioru to:

 • 70 x 60 x 60 cm w przypadku punktów
 • 60 x 47 x 37 cm w przypadku automatów
Dopuszcza się 5% tolerancji dla największego wymiaru (a), czyli długości przesyłki.

Kupujący podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania poprawnego, polskiego numeru telefonu. Po otrzymaniu powiadomienia sms lub email, odbiór przesyłki odbywa się na podstawie otrzymanego kodu w sklepach Żabka, kioskach Ruch oraz w automatach w placówkach pocztowych i sklepach Biedronka.

W placówkach pocztowych i na stacjach Orlen, odbiór odbywa się na podstawie okazania dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu przesyłki, jej odbiór należy pokwitować.

W razie niezgłoszenia się adresata po odbiór przesyłki, w przypadku, przesyłkę zwraca się do nadawcy z adnotacją „nie podjęto w terminie”.

W przypadku przepełnienia lub zamknięcia wybranego punktu odbioru zamówienie jest przekierowywane do najbliższego Urzędu Pocztowego.

Szczegółowy regulamin usługi dostępny jest tutaj

Dostawa za pośrednictwem X-press Couriers

Zamówienia realizowane za pośrednictwem X-press Couriers są realizowane w godzinach 18-22 na terenie Warszawy, Łodzi, aglomeracji Śląskiej, Wrocaławia, Poznania i Krakowa. Dostępna jest również możliwość ekspresowej dostawy na terenie Warszawy w wybranych slotach czasowych. Szczegóły znajdziesz tutaj

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług.

Dostawa za pośrednictwem Freenow

Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Freenow, w godzinach od 8:00 do 20:00, na terenie Warszawy. Maksymalna waga produktów to 10 kg.
Szczegółowe warunki dostępne są tutaj: https://free-now.com/pl/owu-pp-cookies/

Dostawa do sklepu DECATHLON

W ramach dostawy na adres wskazanego przez internautę sklepu lub magazynu DECATHLON, internauta uznaje, że usługa decathlon.pl dotycząca dostawy zamówionych towarów jest wykonana po faktycznym dostarczeniu towaru na adres sklepu lub magazynu Decathlon wskazanego w zamówieniu, nawet jeśli towar zostanie odebrany przez osobę trzecią. W takiej sytuacji ryzyko z tym związane zostaje przeniesione na internautę. Przy odbiorze paczki w sklepie stacjonarnym lub magazynie DECATHLON, internauta lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany/a jest posiadać kod odbioru, bądź kod QR, który jest niezbędny do odebrania zamówienia. Kod wysłany jest w momencie dostarczenia zamówienia do wskazanego przez internautę sklepu lub magazynu Decathlon na numer telefonu i/lub mail wskazany w złożonym zamówieniu . Decathlon sp z o.o. zastrzega sobie prawo do identyfikacji internauty lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zebranie podpisu podczas odbioru zamówienia.

W przypadku umieszczenia zamówienia w samoobsługowej strefie Click&Collect internauta powiadomiony zostanie o kodzie odbioru niezbędnym do odbioru złożonego zamówienia. Informacja o kodzie odbioru zostanie przesłana na numer telefonu podany podczas składania zamówienia za pomocą wiadomości SMS.

Kod odbioru w obu przypadkach jest niepowtarzalnym zestawieniem liczb, generowanym indywidualnie do każdego zamówienia, po wprowadzeniu którego Internauta będzie mógł odebrać złożone zamówienie. Użycie kodu odbioru stanowi jednocześnie potwierdzenie odbioru zamówienia.

Internauta od chwili uzyskania kodu odbioru jest za niego w pełni odpowiedzialny, udostępnienie kodu odbioru osobom trzecim jest działaniem za które odpowiedzialność ponosi Internauta. W przypadku zagubienia kodu odbioru przez Internautę, możliwe jest jego ponowne wygenerowanie poprzez zgłoszenie się do pracownika Punktu Obsługi Klienta w sklepie stacjonarnym, aby ponowił wysyłkę kodu odbioru. Wygenerowana wiadomość z nowym kodem odbioru zostanie przesłana na numer telefonu i/lub mail wskazany w złożonym zamówieniu.

Terminy dostaw

Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.decathlon.pl przy danym produkcie („Przygotowany, dla Ciebie w przeciągu ... dni”) są jedynie orientacyjne. Terminy dostawy wynoszą 2 dni robocze (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w polskim magazynie Decathlon.pl) lub 5 dni roboczych (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w międzynarodowym magazynie Decathlon.pl. Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez internautę e-maila od decathlon.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez decathlon.pl przelewu internauty. W przypadku wyboru płatności ratalnej termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu przesłania potwierdzenia finalizacji umowy kredytowej przez Credit Agricole. Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym internauta zostanie poinformowany przez Decathlon.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

W ramach dostawy do sklepu DECATHLON, termin odbioru przesyłki wynosi 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki do wskazanego sklepu. W momencie doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail oraz numer telefonu pierwsze powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu internauta pomimo otrzymania pierwszego powiadomienia nie odbierze przesyłki, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail drugie powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki.

Jeżeli w terminie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu internauta pomimo otrzymania dwóch kolejnych powiadomień nie odbierze przesyłki, decathlon.pl powiadomi internautę o możliwości odbioru przesyłki drogą telefoniczną na numer podany przez internautę w formularzu zamówienia. W wypadku chęci przedłużenia terminu odbioru należy skontaktować się z BOK Decathlon lub sklepu stacjonarnego, do którego zostało przesłane zamówienie.

W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 7 dni kalendarzowych, mimo trzykrotnego powiadomienia internauty o możliwości jej odbioru, przesyłka zostanie odesłana do magazynu Decathlon.

Nieobecność w momencie dostawy

W przypadku dostawy realizowanej przez FEDEX Sp. z o.o. internauta, który był nieobecny w momencie dostawy, otrzyma awizo i może odebrać przesyłkę we wskazanym oddziale FEDEX Sp. z o.o. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia pierwszej próby dostawy lub czekać na kolejną próbę doręczenia przesyłki. W tym czasie firma kurierska FEDEX Sp. z o.o. podejmie dwukrotną próbę dostarczenia przesyłki.

W wypadku problemów z doręczeniem przesyłki, po uzyskaniu informacji od firmy kurierskiej Fedex, BOK decathlon.pl dokona trzech prób kontatku z klientem w sprawie doręczenia przesyłki. Firma Decathlon zastrzega sobie prawo zwrotu przesyłki w wypadku braku odpowiedzi ze strony klienta.

Po trzeciej próbie dostarczenia przesyłki, w przypadku nieodebrania jej osobiście z oddziału, przesyłka zostanie odesłana do decathlon.pl co wiąże się z ostąpieniem od umowy ze strony Sklepu.

W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca ma prawo skontaktować się bezpośrednio z internautą w celu ustalenia godziny dostawy.

W przypadku nieobecności w umówionych godzinach internauta jest zobowiązany uprzedzić o tym dostawcę lub decathlon.pl.

W przypadku dostawy realizowanej przez Pocztę Polską podczas nieobecności adresata, kurier zostawi awizo, a następnie podejmie jeszcze dwukrotnie próbę doręczenia paczki.

Po dokonaniu 3 nieudanych próbach doręczenia przesyłka trafia do wskazanej placówki pocztowej gdzie adresat ma 7 dni kalendarzowych na jej odbiór. Termin odbioru liczony jest od pierwszej nieudanej próby doręczenia.

Przy zamówieniach ekspresowych realizowanych firmą X-press couriers, kurier podejmie tylko jedną próbę doręczenia między godziną 18 a 22. W przypadku nieobecności odbiorcy, przesyłka zostanie zwrócona do nadawcy.

Odbiór przesyłki z Paczkomatu InPost

Przesyłka dostarczana jest do wybranego przez klienta paczkomatu InPost w dni robocze. Klient otrzymuje powiadomienie e-mailowe oraz telefoniczne o możliwości jej odbioru.

Przesyłka czeka na odebranie 2 dni, po czym jest odsyłana na lokalny oddział InPost, gdzie czeka klienta kolejne 3 dni.

W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro) lub za pomocą płatności PayByLink dostępnej dla banków: Bank BPH S.A. (Przelew z BPH), ING Bank Śląski S.A. (Płać z ING), Bank PEKAO S.A. (Pekao24przelew), BZ WBK S.A. (Przelew24), Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Bankiem), Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe), Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOS), Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer), Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank), Bank Pocztowy S.A. (e-transfer Pocztowy24). W wypadku paczkomatów nieposiadających terminali płatniczych płatność pobraniowa będzie dostępna wyłącznie poprzez formę płatności PayByLink.

W przypadku przesyłki pobraniowej istnieje możliwość dokonania zapłaty jedynie za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro). W przypadku odbioru z lokalnego oddziału InPost za zamówienie należy zapłacić gotówką.

O każdym ruchu paczki klient jest infomorwany e-mailem i wiadomością SMS.

W przypadku nie odebrania przesyłki z oddziału InPost przesyłka jest odsyłana do magazynu DECATHLON.

Odbiór przesyłki

Decathlon.pl zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu widoczny na koncie internauty (fakturę). Wyżej wymieniony dowód zakupu jest dostępny dla internauty poprzez zakładkę Moje konto internetowe > Faktury, bądź za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta decathlon.pl.

Przy odbieraniu przesyłki decathlon.pl zaleca internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) internauta powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić decathlon.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

W związku z powyższym zaleca się, by internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

Jeżeli internauta poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Decathlon sp.z o.o. zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.

Darmowa dostawa

Decathlon.pl oferuje możliwość darmowej dostawy produktów zamówionych na portalu www.decathlon.pl w przypadku, gdy:

 • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 99,99 zł dla dostawy kurierem lub,
 • odbiór nastąpi w jednym ze stacjonarnych sklepów Decathlon lub,
 • zamówienie zostanie złożone przez interaktywny kiosk lub aplikację wewnętrzną firmy Decathlon, dzięki której pracownicy sklepu mogą oferować usługę “ZAMÓW W SKLEPIE Z DARMOWĄ DOSTAWĄ w sklepie stacjonarnym Decathlon lub,
 • zamówienie zostanie złożone przez interaktywny kiosk w sklepie stacjonarnym Decathlon lub,
 • wartość składanego zamówienia przewyższy kwotę 99,99 zł dla odbioru w paczkomatach InPost.

Cena dostawy będzie każdorazowo doliczania do ceny zamówienia, którą Internauta będzie zobowiązany uregulować zgodnie z dokonanym wyborem sposobu dostarczenia zamówienia przez Internautę w przypadkach gdy:

 • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 99,99 zł dla dostawy kurierem lub,
 • wartość składanego zamówienia nie przewyższy kwoty 99,99 zł dla odbioru w paczkomatach InPost lub,
 • Internauta wybierze opcje dostawy: "dostawa tego samego dnia" bez względu na wartość składanego zamówienia lub,
 • Internauta wybierze opcje dostawy :"dostawa następnego dnia" bez względu na wartość składanego zamówienia.
 • Decathlon sp z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany ceny dostawy w związku z prowadzonymi akcjami promocyjnymi. Decathlon Sp. z o.o. w przypadku prowadzenia takiej akcji promocyjnej każdorazowo poinformuje Internautę o jej warunkach.

Polityka cookies
Podstawowe informacje

Decathlon.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak:

 • dodane przez internautę produkty do koszyka,
 • sklep wybrany przez internautę,
 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego decathlon.com.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:

Począwszy od dnia 1 lipca 2014 roku Decathlon.pl może stosować również Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB w stosunku do osób odwiedzających stronę internetową www.decathlon.pl w celu wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań Internautów. Internauta ma możliwosć wypisania się ze stosowania wobec niego Usługi Retargetingu Personalizowanego RTB wybierając link: https://www.rtbhouse.com/privacy-center/ i wybraniu odpowiedniej opcji

Personalizacja
Podstawowe informacje

 1. Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje firmie DECATHLON SP. z o.o., celem wykonania nadruku.
 2. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść logo, nadruków, haftów itp., których wykonanie zleci Firmie Decathlon Sp z o.o. Firma Decathlon Sp z o.o. oraz jej pracownicy nie dokonują weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmują je zawsze jako prawdziwe.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Zleceniodawcę. Zleceniodawca zapewnia również, iż zindywidualizowany przez niego produkt, w żaden sposób nie narusza żadnych innych praw osób trzecich.
 4. Serwis Decathlon.pl nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Zleceniodawcę oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Zleceniodawcę Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Zleceniodawcę zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić wykonania zamówienia (w tym nadruku lub haftu) w przypadku gdy jego zdaniem zawiera ono treści o charakterze bezprawnych lub naruszającym prawa autorskie osoby trzeciej.

Zastrzeżenie własności
Podstawowe informacje

Decathlon.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Klauzula salwatoryjna
Podstawowe informacje

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Prawo właściwe
Podstawowe informacje

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy z decathlon.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę decathlon.pl.

Badanie satysfakcji
Krajowy Rejestr Opinii

Decathlon.pl współpracuje z serwisem Krajowy Rejestr Opinii S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, pl. Solny 15, KRS 0000737597, NIP: 8971854393, w celu monitorowania oraz podnoszenia satysfakcji klientów serwisu Decathlon.pl poprzez umożliwienie klientom wyrażenia opinii o świadczonych usługach. Tym samym Decathlon.pl przekazuje serwisowi Krajowy Rejestr Opinii numer zamówienia wraz z adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez klientów którzy dokonali zakupów na stronie decathlon.pl. Serwis Krajowy Rejestr Opinii następnie prześle na skrzynkę pocztową Internauty wiadomość z prośbą o wystawienie opinii o sklepie Decathlon. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne

Regulamin serwisu można znaleźć pod niniejszym adresem: https://trustmate.io/regulamin-uzytkownika

Dane osobowe
Podstawowe informacje

Dane osobowe przetwarzane są przez Decathlon.pl, tj. spółkę pod firmą DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, numer BDO: 000005259 wysokość kapitału zakładowego: 8.859.465,00 zł.

Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto na stronie decathlon.pl

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych internautów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą w celu:
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.decathlon.pl, zawieraniem z użytkownikiem sklepu internetowego i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.decathlon.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.decathlon.pl, informowania o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.decathlon.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl,
   • ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 4. Odbiorcami danych osobowych użytkowników sklepu internetowego mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe internautów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom odpowiedzialnym za badanie satysfakcji klienta – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo w zw. z realizacją zamówień, dane użytkowników sklepu mogą być przekazywane poczcie polskiej oraz firmom kurierskim oraz podmiotom odpowiedzialnym za płatności elektroniczne. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 5. Dane osobowe użytkowników sklepu internetowego przetwarzane będą do momentu:
  • ozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,
  • przez okres przewidziany w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży
  • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 6. Użytkownik sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto internetowe”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Użytkownik sklepu internetowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane użytkownika sklepu internetowego mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 9. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Decathlon.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl.
 10. Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

Publikacja zdjęć

Zarejestrowany na Decathlon.pl internauta ma możliwość skomentowania strony towaru poprzez zamieszczenie w komentarzu do towaru zdjęcia, na którym znajduje się zakupiony towar.

W celu skomentowania strony towaru poprzez zamieszczenie w komentarzu zdjęcia na którym widnieje przedmiotowy towar, internauta doda zdjęcie o wymiarach nie większych niż 8Mb.

Zanim zdjęcie stanie się widoczne w komentarzu do towaru, Decathlon.pl zweryfikuje czy nie godzi ono w dobra osobiste innych internautów oraz czy nie promuje treści pornograficznych, treści nawołujących do przemocy, treści nazistowskich, treści rasistowskich, treści chronionych prawami autorskimi, których to praw nie ma osoba zamieszczająca, czy też treści zawierających materiały z przestępstw lub materiały o charakterze reklamowym oraz spam. W przypadku stwierdzenia , że przesłane przez internautę zdjęcie zawiera treści o których mowa w zdaniu poprzednim, Decathlon.pl odmówi internaucie publikacji takiego zdjęcia, przesyłając internaucie informację na wskazany adres mail oraz informując o przyczynie odmowy.

Przesyłając zdjęcie do publikacji internauta niniejszym oświadcza że:

 • przysługują Mu prawa autorskie do przesłanego zdjęcia;
 • wyraża zgodę na umieszczenie zdjęcia na stronie Decathlon.pl oraz stronach zależnych w komentarzu do produktu którego zdjęcie dotyczy;
 • nie będzie dochodził od Decathlon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żadnych roszczeń związanych z publikacją zdjęcia na Decathlon.pl oraz stronach zależnych.

Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez innych internautów zamieszczonego na Decathlon.pl zdjęcia.

Internauta posiada możliwość samodzielnego usunięcia zamieszczonego komentarza.

Składanie zamówienia click & collect 1h - zamów i odbierz już za 1h
Podstawowe informacje

 1. Strona decathlon.pl oferuje możliwość zamówienia produktów dostępnych w otwartych sklepach stacjonarnych Decathlon na terenie Polski w niżej określony sposób (dalej "Click & Collect 1H").
 2. Dokonać zamówienia można na 2 sposoby:
  • Należy wejść w kartę produktu na stronie decathlon.pl oraz sprawdzić jego dostępność w konkretnym sklepie stacjonarnym. Jeśli produkt jest dostępny wyświetli się informacja odnośnie możliwości zamówienia produktu poprzez komunikat „Zamów i odbierz już za 1H”. Celem dokonania zamówienia należy wybrać opcję " Zamów i odbierz już za 1H ", a następnie zalogować się do konta i sfinalizowac zakup.
  • dodać produkt do koszyka, a następnie podczas wyboru dostawy, wybrać opcję „Odbierz w sklepie”. Następnie wybieramy interesujący nas sklep. Jeżeli towar jest tam dostępny, wyświetli się informacja o możliwości odbioru zamówienia w sklepie już za 1H.
 3. Osoba dokonująca zamówienia zobowiązana jest do posiadania konta na stronie decathlon.pl
 4. Dostępne formy płatności to : BLIK, DotPay, karta płatnicza oraz karta podarunkowa.
 5. Podsumowanie prośby dokonania zamówienia zostanie przesłane na adres e-mail, wskazany w formularzu usługi Click & Collect 1H. Dokument ten nie ma charakteru potwierdzenia zamówienia towaru o którym mowa w punkcie 7.
 6. Prośba dokonania zamówienia może zostać anulowana w przypadku:
  • błędnego zapasu produktów w sklepie stacjonarnym;
  • braku produktu w sklepie stacjonarnym;
  • występowania produktu niekompletnego, bądź niepełnowartościowego;
  którego dotyczyło zamówienie. Informacja odnośnie anulacji prośby dokonania zamówienia zostanie przesłana w ciągu godziny od momentu jej zgłoszenia za pośrednictwem preferowanej formy kontaktu, wybranej w formularzu Click & Collect 1H.
 7. Zatwierdzenie prośby dokonania zamówienia - informacja o zatwierdzeniu prośby dokonania zamówienia oraz możliwości odbioru w sklepie stacjonarnym zostanie przekazana w ciągu godziny od momentu złożenia prośby dokonania zamówienia, za pośrednictwem maila podanego podczas tworzenia konta na stronie decathlon.pl.
 8. Zamówienie ważna jest przez siedem dni (w godzinach otwarcia sklepu) licząc od dnia potwierdzenia przez Decathlon Sp. z o.o., że zamówienie jest gotowe do odbioru. Odbiór towaru w sklepie stacjonarnym możliwy jest po okazaniu dowodu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli zamówienie ma odebrać osoba trzecia, powinna ona posiadać upoważnienie.
 9. Dane osoby dokonującej zamówienie przetwarzane są na zasadach określonych w rozdziale DANE OSOBOWE niniejszego Regulaminu sklepu internetowego www.decathlon.pl
 10. Płatność za zamówienie odbywa się bezpośrednio na stronie decathlon.pl. Odbiór zamówienia jest możliwy wyłącznie po pozytywnej weryfikacji płatności. W przypadku anulowania zamówienia przez klienta oraz braku odbioru zamówienia opłaconego uprzednio na stronie decathlon.pl w wyznaczonym terminie Decathlon zastrzega sobie prawo do anulacji prośby dokonania zamówienia oraz zleceniu zwrotu należności środków na rachunek z którego płatność została dokonana w terminie do 3 dni roboczych.
 11. Usługa dostępna jest wszystkich sklepach Decathlon.

Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia
Warunki wymiany

Internauta posiadający konto na www.decathlon.pl, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827) (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może wymienić w terminie 30 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy, w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu na dowolny towar dostępny w ofercie decathlon.pl będący w cenie wymienianego przez internautę towaru. Wymiany dokonuje się na koszt internauty.

Wymiana nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania.

Ze względów bezpieczeństwa kaski i sprzęt ochrony osobistej podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Internauta może odstąpić od umowy składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia dostępny pod linkiem: oświadczenie) oraz po uzupełnieniu formularza zwrotu/wymiany na koncie, z którego składane było zamówienie. Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
 • dostarczania prasy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

Wymiana towaru lub odstąpienie od umowy

W przypadku wymiany towaru internauta powinien przejść do zakładki Moje konto internetowe > Zwrot/wymiana, aby uzyskać numer zwrotu umożliwiający zakwalifikowanie przyczyny zwrotu (wymiana, odstąpienie).

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy internauta może według swojego wyboru uzyskać numer zwrotu, a wraz z nim kartę zwrotu, wydrukowaną ze strony www. Decathlon.pl (patrz wyżej) albo złożyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki kartę zwrotu, wydrukowaną ze strony www.decathlon.pl lub skopiowaną na czystym papierze, a w przypadku wykonywania prawa odstąpienia zamiast karty zwrotu może dołączyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. Decathlon.pl nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od internauty do decathlon.pl, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi internauta.

W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i opatrzone numerem zwrotu lub numerem zamówienia. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i decathlon.pl nie będzie obowiązany do zwrotu ceny.

W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym w oryginalnym opakowaniu.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez decathlon pl. oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od decathlon.pl do internauty.

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez decathlon pl. oświadczenia internauty o odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od decathlon.pl do internauty.

Internauta zobowiązany jest zwrócić rzecz decathlon.pl nie później niż w ciągu 30 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do decathlon.pl ponosi internauta (konsument).

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy internauty przypisany do karty płatniczej, przy użyciu której była dokonywania płatność za zamówienie.

W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera lub w paczkomacie InPost, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany drogą mailową ze wskazaniem numeru zwrotu/zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza zwrotu/wymiany po zalogowaniu się na koncie, z którego realizowane było zamówienie.

W przypadku dokonywania płatności za pomocą karty podarunkowej zwrot wykorzystanej kwoty dokonywany jest w postaci wygenerowanej karty podarunkowej, przesłanej w oddzielnej wiadomości mailowej.

Zwrot towaru w sklepie DECATHLON

W przypadku zwrotu towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu.

Decathlon.pl niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy umożliwia wszystkim internautom, którzy są posiadaczami Karty Stałego Klienta DECATHLON, dokonanie wymiany lub zwrotu towaru w sklepach DECATHLON na terenie Polski bez okazania faktury pod warunkiem, że w momencie złożenia zamówienia internauta posiada zarejestrowany numer swojej Karty Stałego Klienta DECATHLON w zakładce „Moje konto internetowe”, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu.

W takim przypadku internauta może zwrócić towar w sklepie DECATHLON na terenie Polski bezterminowo. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie przy sobie Karty Stałego Klienta DECATHLON użytej w trakcie zakupów na stronie www.decathlon.pl, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu.

Internauta, który nie posiada Karty Stałego Klienta, może niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy zwrócić towar w sklepie DECATHLON na terenie Polski w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest okazanie faktury VAT lub paragonu fiskalnego, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu.

W przypadku zwrotu towaru o wartości powyżej 3000 zl (słownie: trzy tysiące złotych), internauta przed dokonaniem zwrotu powinien skontaktować się ze sklepem DECATHLON na terenie Polski, w którym zamierza dokonać zwrotu lub odesłać towar do decathlon.pl.

Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, gwarancja
Wady fizyczne towaru

Zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, internauta może żądać od decathlon.pl:

 1. usunięcia wady,
 2. wymiany rzeczy na wolną od wad
 3. obniżenia ceny
Ponadto internauta może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Decathlon.pl zgodnie z art. 561 § 3 kodeksu cywilnego może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez internautę jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.

Zgodnie z art. 560 § 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.

Decathlon.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie.

Decathlon.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy internaucie, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

Decathlon.pl obowiązany jest zwrócić internaucie koszty, poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia w odniesieniu do produktów zamontowanych.

Proces reklamacji

Towar zakupiony na stronie decathlon.pl można reklamować(skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową oraz w dowolnym sklepie stacjonarnym DECATHLON na terenie Polski, za okazaniem dowodu zakupu (np.faktura). wskazaniu i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu.

Produkt zakupiony w sklepie stacjonarnym może być zareklamowany w dowolnym sklepie stacjonarnym DECATHLON w analogiczny sposób. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy kontakt@decathlon.pl zdjęcia w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji pracownik BOK może skontaktować się z internautą za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się internauta jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

Po obejrzeniu towaru przez pracownika sieci DECATHLON, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, zostanie wydana stosowna decyzja przy uwzględnieniu zgłoszonych żądań internauty.

Zdjęcie przesyłane do Decathlon sp. z o.o. w związku z procesem reklamacji nie mogą obejmować wizerunku osoby zgłaszającej reklamację, jak również innej osoby trzeciej. W przypadku, gdy zdjęcie będzie zawierać wizerunek jakiejkolwiek osoby, zdjęcie zostanie usunięte, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani oraz poproszeni o przesłanie fotografii przedstawiającej wyłącznie reklamowany produkt.

Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty.

We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

Gwarancja

Na towary sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej decathlon.pl, udzielana jest dwuletnia gwarancja, chyba, że inny wymiar okresu gwarancyjnego jest podany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę części na nowe oraz naprawę. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez internautę. Decathlon.pl zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

Naprawa towaru w trakcie okresu gwarancyjnego

Jeśli towar należący do internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego, należy zgłosić się do sklepu stacjonarnego sieci DECATHLON z dowodem zakupu.

W ramach gwarancji decathlon.pl oferuje internaucie możliwość dostarczenia towaru bezpośrednio do sklepu DECATHLON znajdującego się na terenie Polski (osobiście albo pisemnie na adres jednego ze sklepow DECATHLON).

Po obejrzeniu towaru przez pracownika sieci DECATHLON, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty lub ze względu na formę płatności, która była wykorzystana w procesie zakupowym. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

Procedura naprawy poprzez KF TRANS S.C.

Decathlon.pl informuje, iż współpracuje z firmą KF TRANS S.C. z siedzibą w Krynicy Zdrój, wykonującą serwis wysokogabarytowego sprzętu fitnes. Serwis sprzętu obejmuje zarówno darmowe naprawy gwarancyjne jak i odpłatne naprawy pogwarancyjne, które zleceniodawca (zwany dalej klientem) będzie zobowiązany opłacić.

Poniżej informacyjnie, przedstawiamy procedurę świadczonych usług przez KF TRANS S.C.

 1. Klient dokonuje zgłoszenia telefonicznie lub osobiście do sklepu Decathlon, ewentualnie poprzez infolinię Decathlon E-Commerce.
 2. Pracownik sklepu Decathlon przyjmuje informacje od klienta na temat gwarancji, danych klienta, danych urządzenia (producent i model sprzętu) oraz krótki opis problemu.
 3. Pracownik sklepu Decathlon przekazuje natychmiastowo wiadomość do KF TRANS S.C po przyjęciu zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W ciągu 24 godz. KF TRANS S.C. kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów dot. rodzaju usterki (rozmowa diagnostyczna) i poinformowania klienta o przyjęciu zgłoszenia, które zostanie zrealizowane w określonym czasie po ustaleniu terminu z klientem.
 5. KF TRANS S.C. zgłasza zapotrzebowanie/ składa zamówienie na części zamienne do Decathlon, lub jeśli części są dostępne, KF TRANS S.C. kontaktuje się ponownie z klientem w celu ustalenia konkretnego terminu naprawy.
 6. KF TRANS S.C. utrzymuje stały kontakt z klientem do momentu zakończenia naprawy.

Zmiana ogólnych warunków umowy
Podstawowe informacje

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Decathlon.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.decathlon.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.